Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Welzijn van de Belgen: niet alleen inkomen is belangrijk (02/06/2017)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Gezondheid is de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen. Inkomen telt ook, maar in mindere mate. Werk hebben en omringd zijn door naasten hebben eveneens een impact op het welzijn. Dat geldt voor de ‘gemiddelde’ Belg. Het onderzoek van verschillende subgroepen toont ook dat die determinanten niet voor alle Belgen even belangrijk zijn.

De Belg is gemiddeld genomen tevreden met zijn leven

Op een schaal van 0 tot 10 beoordeelt de Belg zijn welzijn met iets meer dan 7,5 punten. De beoordeling van het welzijn verschilt echter onder de Belgen. Ten opzichte van het gemiddelde, zijn de personen die permanent arbeidsongeschikt of werkloos zijn, die geen diploma bezitten, een laag inkomen hebben of die alleen wonen minder tevreden met hun leven.

Wat verklaart die verschillen in welzijn tussen de Belgen? Om die vraag te beantwoorden, heeft het Federaal Planbureau de determinanten van het individuele welzijn onderzocht op basis van de gegevens van de grootste enquête over het welzijn die nu beschikbaar is in België.

Gezondheid, sleutel tot het welzijn in België

Uit de analyse blijkt dat gezondheid, zowel mentale als fysieke, de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen is. Wie in een zeer slechte gezondheidstoestand verkeert, verliest gemiddeld meer dan 1,6 punten aan welzijn in vergelijking met personen in goede gezondheid.

Het inkomen is een determinant van het welzijn, maar de impact ervan is vrij beperkt. Een verdubbeling van het inkomen doet het welzijn gemiddeld met 0,3 punt toenemen. Wie geen voldoende hoog inkomen heeft om toegang te krijgen tot de gangbare levensstijl in België, verliest bijna 0,7 punt aan welzijn.

Werk hebben is ook belangrijk voor het welzijn van de Belgen. Ten opzichte van een voltijds werkende, doen permanent arbeidsongeschikt zijn of werkloos zijn, het welzijn afnemen met respectievelijk ongeveer 0,5 punt en 0,2 punt. Geen diploma hebben doet het welzijn ook dalen met 0,3 punt.

Omringd zijn door naasten heeft eveneens een belangrijke impact op het welzijn van de Belgen. Niet alleen wonen, iemand hebben om in vertrouwen te nemen en iemand hebben om hulp aan te vragen doen het welzijn elk tussen 0,2 en 0,3 punt stijgen.

Het belang van de determinanten van het welzijn verschilt van Belg tot Belg

Uit de analyse van de verschillende subgroepen blijkt dat de determinanten niet voor alle Belgen even belangrijk zijn. Een zeer slechte gezondheidstoestand hebben, niet gehuwd zijn en een daling van het inkomen hebben bijvoorbeeld een relatief grotere impact op het welzijn van de werklozen. Permanent arbeidsongeschikt zijn, geen diploma hebben of geen hulp kunnen vragen aan iemand hebben een relatief grotere impact op het welzijn van de min-25-jarigen.

Die resultaten dragen bij tot de werkzaamheden van het FPB rond het onderzoek naar aanvullende indicatoren naast het bbp. Momenteel stelt het FPB een set voor van 67 indicatoren om het welzijn en de ontwikkeling van de samenleving te meten (zie www.indicators.be).

Voor meer informatie:
Mathijs Buts, mb@plan.be, 02/507.74.78 en Arnaud Joskin, aj@plan.be, 02/507.74.84

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots