Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Belgische economie groeit met 3% in 2022 met dank aan consument (17/02/2022)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

In 2022 zal de Belgische economie met 3% groeien, mede dankzij de consumptie van de gezinnen. De impact van de corona op de arbeidsmarkt blijft beperkt en de investeringen nemen verder toe. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten voor 2022 van het Federaal Planbureau.

Consumptie van de gezinnen stuwt economie

Met een groei van 5,9% in 2022 is de consumptie van de gezinnen de groeimotor van de Belgische economie. Daarmee zetten ze hun inhaalbeweging verder, na een toename van 6,3% vorig jaar. Dit na een daling van 8,2% in 2020. “Gezinnen zijn in 2020 indirect gedwongen geweest om te sparen, niet omwille van een gedaalde koopkracht, maar omdat veel zaken gesloten waren. In 2021 en 2022 zien we een inhaalbeweging”, aldus Ludovic Dobbelaere, econoom bij het Federaal Planbureau.

Investeringen nemen verder toe

De bedrijfsinvesteringen zullen dit jaar stijgen met 1,7 %. Ze hebben de wind in de zeilen door de gunstige vraagvooruitzichten, de relanceplannen, de verbeterde winstgevendheid en de lage rente. De overheidsinvesteringen zullen dit jaar dan weer toenemen met 5,8%, mede dankzij de relanceplannen.

Beperkte impact van corona op de werkgelegenheid

Het Federaal Planbureau verwacht dat de toename van de werkgelegenheid in 2022 terugvalt tot 57 000 jobs, in vergelijking met 84 000 in 2021. Dat heeft te maken met de economische groei die in 2021 hoger lag dan de huidige verwachtingen voor 2022. Wat ook meespeelt, is de afbouw van de coronasteunmaatregelen van de regering. Deze afbouw zou de jobtoename tijdelijk afremmen. Pas in het najaar zou de werkgelegenheidsgroei weer aantrekken.

De werkloosheidsgraad zou dit jaar terugvallen tot 8% en daarmee fors lager liggen dan het pre-coronaniveau (8,9% in 2019).

“Als we naar het globale plaatje kijken, dan zal de coronaperiode slechts een beperkte weerslag hebben op onze arbeidsmarkt”, zo reageert Dobbelaere.

Impact energiemaatregelen op inflatievooruitzichten

De recente energiemaatregelen van de federale regering zorgen ervoor dat de inflatie dit jaar zou uitkomen op 5,5%, wat iets lager is dan de vooruitzichten van begin deze maand. Als gevolg daarvan verwacht het Federaal Planbureau dat de spilindex pas overschreden wordt in oktober 2022 in plaats van april. Hoewel deze vooruitzichten ervan uitgaan dat de loon-prijsspiraal onder controle blijft, kan een sterkere toename van de lonen en de inflatie in de huidige context niet uitgesloten worden. In dat geval kan ook de internationale concurrentiepositie van de Belgische economie op middellange termijn in het gedrang komen.

De inflatievooruitzichten uit dit rapport houden rekening met de energiemaatregelen van de federale regering die op 1 februari 2022 werden aangekondigd. Deze inflatievooruitzichten zijn daarmee een update van de vooruitzichten die het FPB op 1 februari 2022 heeft gepubliceerd op zijn website.

Op 24 februari publiceert het FPB zijn middellangetermijnvooruitzichten (2022-2027).

Voor meer informatie: Rik Vanhauteghem - 0472/78 29 81, rvh@plan.be

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots