Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De Belgische economische groei verzwakt in 2023 (08/09/2022)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Ondanks de forse inflatie heeft de Belgische economie tot nu toe goed standgehouden. De groei zou de komende maanden stagneren, maar over heel 2023 positief blijven. Naar verwachting zal de koopkracht in 2022 licht dalen, maar het jaar nadien hernemen. De jobcreatie zou na een sterk 2022 volgend jaar afzwakken. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2022-2023.

De economische groei houdt stand, maar zou de komende winter vertragen

De oorlog in Oekraïne en de nasleep daarvan hebben de economische context aanzienlijk verslechterd. Buiten de conflictzone wordt Europa het zwaarst getroffen door zijn geografische nabijheid en zijn energieafhankelijkheid.

België ontkomt uiteraard niet aan deze vaststelling. De consumptieprijzen zouden stijgen met 9,4% in 2022 en met 6,5% in 2023. Deze zeer hoge inflatie wordt aangedreven door de oplopende energieprijzen. De energieprijzen sijpelen steeds meer door in de prijzen van andere goederen en diensten. Bovendien zetten de verstoorde aanvoerketens nog steeds opwaartse druk op de prijzen.

Het bbp heeft in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar goed standgehouden (met een verdere groei van respectievelijk 0,5% en 0,2%). Dat zou ook nog het geval zijn in het derde kwartaal van 2022 (0,2%). De piekende inflatie zou de bbp-groei doen stilvallen in het vierde kwartaal van 2022 en in het eerste kwartaal van 2023. De zeer hoge energieprijzen treffen vooral de energie-intensieve ondernemingen.

De bbp-groei zou in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw positief worden en in de tweede helft van het jaar verder aantrekken. Daardoor zou de bbp-groei uitkomen op 2,6% in 2022 en 0,5% in 2023.

De koopkracht zou opnieuw met groei aanknopen in 2023

De spilindex zou tussen medio 2021 en medio 2023 maar liefst negen keer overschreden worden. De eerste vijf overschrijdingen hebben reeds plaatsgevonden. De volgende vier worden voorzien in oktober en december van dit jaar en februari en juli 2023.

Dankzij de automatische indexering van de lonen en sociale uitkeringen en de sterke stijging van het aantal jobs gaat de koopkracht (gemeten als het reëel beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking) dit jaar slechts licht achteruit (0,1%). In 2023 overtreft de indexering van de lonen en van de sociale uitkeringen de inflatie, waardoor de koopkracht herneemt (0,7%).

Het herstel van de particuliere consumptie startte in 2021 en zette zich door in de eerste helft van 2022. Dat herstel wordt gedurende drie kwartalen onderbroken om pas in het voorjaar van 2023 te hervatten. De particuliere consumptie zou daardoor stijgen met 4,2% in 2022 en 0,7% in 2023.

De investeringen van de bedrijven zouden dit jaar nog vertragen

Hoewel ze na de coronaschok een sterk en snel herstel hebben gekend, zijn de investeringen van de bedrijven aanzienlijk gedaald tussen medio 2021 en medio 2022. Pas in de loop van volgend jaar zouden ze enigszins hernemen, wat zich vertaalt in een lichte achteruitgang van 2,2% in 2022, gevolgd door een stijging van 1,3 % in 2023.

De werkgelegenheidsgraad neemt toch aanzienlijk toe

De werkgelegenheidsgroei is in de eerst helft van 2022 bijzonder sterk gebleven. Dat verklaart waarom er over het hele jaar 100 000 extra banen zouden bijkomen, ondanks de conjunctuurvertraging. In 2023 zou de stijging beperkt blijven tot 39 000 personen. De werkgelegenheidsgraad (volgens het concept EU2020) zou beduidend stijgen, namelijk van 70,6% in 2021 tot 72,4% in 2023.

Igor Lebrun, Adviseur bij het Federaal Planbureau : “Afgelopen juni gingen we uit van een zachte landing van de Belgische economie. Gezien de turbulentie van de afgelopen maanden verwachten we nu dat de economische groei een half jaar zal stagneren. De risico’s zijn echter aanzienlijk. Of die al dan niet realiteit worden, zal afhangen van de beslissingen die de Europese en Belgische overheden nemen”.

Bij de opstelling van deze vooruitzichten is rekening gehouden met de maatregelen die gekend waren op 2 september 2022

Voor meer informatie: Rik Vanhauteghem – 0472 78 29 81, rvh@plan.be

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots