Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Studiecommissie voor overheidsinvesteringen van start gegaan (08/09/2023)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De werkzaamheden van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen (SCOI) zijn op 7 september 2023 officieel van start gegaan met een eerste vergadering. Een eerste rapport zou eind 2023 verschijnen.

Expertise en advies

De Studiecommissie voor overheidsin-vesteringen (SCOI) centraliseert en ontwikkelt expertise op het vlak van overheidsinvesteringen op federaal niveau en adviseert de regering bij het voeren van haar investeringsbeleid.

De SCOI heeft als opdracht het opstellen van rapporten en adviezen rond de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de gevolgen van overheidsinvesteringen in België. Deze opdracht is vijfledig:  

  1. het opstellen van een thematische inventaris van overheidsinvesteringen ;
  2. het in kaart brengen van de behoeften en mogelijkheden voor overheidsinvesteringen, met name in het kader van de dubbele transitie (ecologisch en digitaal);
  3. de belemmeringen voor de uitvoering van overheidsinvesteringen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen en evalueren;
  4. methodologische instrumenten en procedures aanbevelen;
  5. de technische dialoog tussen de entiteiten van het land op het gebied van overheidsinvesteringen aanmoedigen en de uitwisseling van goede praktijken tussen deze entiteiten organiseren.

Structuur en samenstelling

De SCOI is samengesteld uit zeven leden en één voorzitter die  benoemd zijn voor een periode van vijf jaar.

Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het secretariaat, dat de SCOI bijstaat.

Baudouin Regout, voorzitter van de Studiecommissie : “Ik kijk er naar uit om samen met alle leden van de Studiecommissie en het secretariaat te werken aan het onderzoek naar overheidsinvesteringen. Overheidsinvesteringen zijn een belangrijke katalysator voor groei en een bepalend instrument in het kader van de dubbele transitie ecologisch en digitaal. De expertise van elk lid zal van onschatbare waarde zijn voor de realisatie van onze opdrachten.”

 

  Verwante documenten

None

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots