Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Secretariaat van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen

Contact

Nieuws

De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport over de rol van overheidsinvesteringen [25/01/2024]

De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport om een permanente basis te leggen voor haar toekomstige werkzaamheden. De SCOI zet haar visie op overheidsinvesteringen uiteen en belicht de verschillende mogelijke vormen van betrokkenheid van de overheidssector en de maatschappelijke, ecologische en economische rol van overheidsinvesteringen. Het rapport geeft ook aan hoe het werk van de Studiecommissie de bevoegde ministers zal helpen bij het opstellen van het beleid inzake overheidsinvesteringen. Daarnaast kondigt de SCOI haar werkprogramma voor 2024 aan.

Overheidsinvesteringen: definitie en rol – Referentiekader van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen [25/01/2024]

Als basis voor haar toekomstige werkzaamheden, belicht de Commissie de definitie van overheidsinvesteringen door de verschillende soorten kapitaal (vast, menselijk, sociaal, natuurlijk) en de verschillende mogelijke betrokkenheden voor de overheidssector. Het verslag illustreert vervolgens de rol van overheidsinvesteringen in het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die verschillende dimensies van het leven in de samenleving bestrijken: maatschappelijk, milieu en economisch.

Studiecommissie voor overheidsinvesteringen van start gegaan [11/09/2023]

De werkzaamheden van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen (SCOI) zijn op 7 september 2023 officieel van start gegaan met een eerste vergadering. Een eerste rapport zou eind 2023 verschijnen.

Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het secretariaat, dat de SCOI bijstaat.

Contact

Het Federaal Planbureau verzorgt het secretariaat van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen. De Commissie maakt deel uit van de Hoge Raad van Financiën en heeft als opdracht het opstellen van verslagen en adviezen rond de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de gevolgen van overheidsinvesteringen in België, onder meer om de minister(s) bevoegd voor Economie, Financiën en Begroting bij te staan bij het uitwerken van het beleid inzake overheidsinvesteringen.

De Commissie wordt bijgestaan door een secretariaat bestaande uit twee leden, dat de door de voorzitter van de Commissie vastgestelde taken uitvoert. Het secretariaat stelt in overleg met de Commissie het werkprogramma op.

  Laatste 5 publicaties [Meer]

  Laatste 5 gegevensbanken [Meer]

  • Geen gegevens

Contact

Please do not visit, its a trap for bots