Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 [ REP_ENERG_1301 - ]

De Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen het jaar 2030 (prospectieve studie elektriciteit 2 of PSE2) volgt op de Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (PSE1), die gepubliceerd is in december 2009. De studie is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau.

  Auteurs

Dominique Gusbin (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

Bij de opmaak van de PSE2 werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de resultaten van de consultaties met betrekking tot de PSE1 die overeenkomstig de wetgeving hebben plaatsgevonden. 

De PSE2 bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van de PSE2. Het tweede deel geeft een kwantitatieve analyse van de elektriciteitsbevoorrading in België tegen het jaar 2030 waarbij gebruik wordt gemaakt van het energiemodel PRIMES en van het onderzoek van verscheidene scenario’s. Het derde deel maakt een evaluatie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België op basis van een aantal criteria en gegevens uit diverse bronnen (maar vooral van het tweede deel van de PSE2 voor wat de toekomst betreft) en geeft aanbevelingen.

 

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots