Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

CRB workshop - Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek [ SP130917_03 - ]

De presentatie van Koen Hendrickx had als doel, vanuit een macrosectorale benadering, het effect op middellange termijn van de vergrijzing op de werkgelegenheid in de verschillende bedrijfstakken van de economie te kwantificeren en te analyseren. 
 

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Toespraken en presentaties

Unknown

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots