Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (34)

2021

2015

2014

2013

 • Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections : "A household projection model for Belgium based on individual household membership rates" 29/10/2013

  Since many years, Statistics Belgium (Directorate General Statistics and Economic Information - DGSEI) and the Belgian Federal Planning Bureau (FPB) have annually produced official population projections for Belgium at the NUTS3 level used by official Belgian institutions and in several short-, medium-, and long-term projection models (such as economic projections, income poverty, long-term healthcare expenditures, energy, transport) and for specific projects or demands. Aside from these official population projections, interest for household projections is growing. Indeed, understanding the population in this dimension is very useful for numerous aspects of social life (expansion of single-parent households - often mothers - or of isolated households with old persons who are at higher risk of poverty problems or short of support) and of economic life (impact on consumption, taxation, housing, mobility, etc). To do so, a household projection model for Belgium, calibrated on the Belgian population projection at the NUTS 3 level, is under development. The objective of this paper is to describe the model and to present the provisional results.

  Toespraken en presentaties - SP131029  Paper(en), Presentation(en),

 • CRB workshop - Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek 17/09/2013

  De presentatie van Koen Hendrickx had als doel, vanuit een macrosectorale benadering, het effect op middellange termijn van de vergrijzing op de werkgelegenheid in de verschillende bedrijfstakken van de economie te kwantificeren en te analyseren. 
   

  Toespraken en presentaties - SP130917_03  Presentation(nl),

2012

 • Documenten voorgesteld tijdens de Workshop "Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa" 13/09/2012

  • 001_N : Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België - Lies Janssen - Federaal Planbureau
  • 002_N : Decompositie van CO2-emissies door Belgische producenten - Guy Vandille - Federaal Planbureau
  • 003_N : Emissielekken in België - Guy Vandille - Federaal Planbureau
  • 004_F : Analyse des flux de matières en Wallonie - Isabelle BUCCELLA - SPW & Marco ORSINI - ICEDD
  • 005_N : Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-outputmodel - Koen Smeets - OVAM
  • 006_E : Environmental-economic accounts in the European Union: results and analytical applications - Stephan Moll - Eurostat

  Toespraken en presentaties - ESA_2012_01  006_E(en), 001_F(fr), 002_F(fr), 003_F(fr), 004_F(fr), 001_N(nl), 002_N(nl), 003_N(nl), 005_N(nl),

2010

2009

 • Financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid op korte- en middellange termijn 15/09/2009

  Voorgedragen op de studiedag georganiseerd door de RSZ ter gelegenheid van het 40‐jarig bestaan van de Wet van 27 juni 1969, met als thema “De financiering van de Sociale Zekerheid van de werknemers: bronnen, financiële stromen, reserves – invalshoeken tot de huidige crisis”.

  Toespraken en presentaties - SP090915_01  Presentation(nl),

First page Previous page 1 van 2  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots