Economic impact of professional services reform in Belgium - A DSGE simulation [Working Paper 09-18]

Deze working paper analyseert de economische impact van een hervorming van de gereglementeerde professionele dienstverlening in België aan de hand van simulaties met het DSGE-model QUEST III R&D van de Europese Commissie.

Deze Working Paper presenteert de resultaten van de macro-economische impactevaluatie van de hervormingen in drie gereglementeerde professionele diensten: juridische diensten, boekhouders en architecten. Naast de rechtstreekse bijdrage van die diensten tot de economie zijn ze ook economisch relevant omdat ze nauw verbonden zijn met andere bedrijfstakken, niet alleen als gebruikers van inputs maar vooral als leveranciers van inputs voor de rest van de economie. De hervormingen vertalen zich in een daling van de Reguleringsindex van de niet-verwerkende nijverheid (NMR) van de OESO op basis van adviezen van experten voor de boekhoudkundige diensten en architecten en een overeenkomstige wijziging voor de juridische diensten. Er worden twee hervormingsscenario’s gesimuleerd: een licht scenario dat overeenstemt met een daling van de NMR-index van België van 2,63 tot 2,16 en een sterk scenario dat overeenstemt met een index van 1,74.

De potentiële economische impact van die twee hervormingsscenario’s wordt gesimuleerd aan de hand van het DSGE-model van de Europese Commissie, QUEST III R&D. De structurele parameters van het model die worden beïnvloed door de hervorming zijn de winstmarge (mark-up) van de professionele diensten en de TFP zowel in de professionele diensten als in de stroomafwaartse bedrijfstakken. Het blijkt dat de beperkte hervorming die overeenkomt met het lichte scenario al kan leiden tot een stijging van het bbp met 0,15 % na drie jaar en tot een toename met 0,21 % na 20 jaar. Het meer ambitieuze hervormingsscenario, dat de mate van regulering in België zou terugbrengen tot een niveau onder het EU-gemiddelde, maar nog steeds aanzienlijk boven het niveau in de drie minst gereguleerde EU-landen (Denemarken, Finland en Zweden), zou het bbp het derde jaar verhogen met 0,29 % en met 0,39 % na 20 jaar. Aangezien die hervormingen bovendien budgettair neutraal zijn en zich vertalen in een hogere bbp-groei creëren ze budgettaire manoeuvreerruimte die zou kunnen worden gebruikt om de belastingen of de schuldgraad te verlagen.

  PDF & Download

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots