Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Een economische analyse van de productie en distributie van alcoholische dranken [ Working Paper 20-03 - ]

Deze studie toont de evolutie van de productie van en de vraag naar alcoholhoudende dranken in België tussen 1995 en 2000. Daarnaast wordt de BBP-bijdrage van de productie en distributie van alcoholhoudende dranken geschat. Dit gebeurt op basis van de input-output tabel voor het jaar 1995.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De cijfers voor het jaar 2000 zijn het resultaat van een oefening waarbij de meest gedetailleerde aggregaten van de nationale rekeningen, die op het niveau van 120 bedrijfstakken, verder gedetailleerd werden. Op het niveau van 120 bedrijftakken vormt de vervaardiging van alcoholhoudend producten één afzonderlijke bedrijfstak. De uitgevoerde desaggregatie laat toe de productie en het verbruik van bier, mout, wijnen en andere alcoholische dranken in 2000 afzonderlijk te ramen.


In deel I wordt ook de evolutie gegeven van de invoer, de uitvoer en het handelssaldo van alcoholische dranken tussen 1995 en 2001. Daarnaast wordt ook de evolutie nagegaan van de toegevoegde waarde gerealiseerd in de productie van alcoholische dranken. De cijfers zijn uitgedrukt in monetaire eenheden (miljoenen euro). De evolutie van productie, handelssaldo en verbruik van bier, mout, gedistilleerde alcoholische dranken en wijnen is opmerkelijk verschillend.


Het tweede opzet van de paper is de betekenis van de vervaardiging van en de vraag naar alcoholische dranken voor de Belgische economie te tonen. De gegevens in een input-outputtabel laten toe om na te gaan wat de indirecte weerslag is van het finaal gebruik van de producten van een bedrijfstak op de rest van de economie. Dit is mogelijk voor zowel de productie, de toegevoegde waarde als de tewerkstelling.
Op basis van de gegevens van de laatst beschikbare input-outputtabel, i.e. die van het jaar 1995, wordt in deel II de directe en de indirecte toegevoegde waarde en tewerkstelling veroorzaakt door de productie van en de vraag naar alcoholische dranken berekend. Dit laat toe om het aandeel in het bruto binnenlands product te bepalen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met accijnzen en btw en het effect van de vraag naar alcoholische dranken op de horeca.


Deze studie is een ex post analyse van de betekenis van de bestudeerde bedrijfstakken en de evolutie van productie en verbruik van alcoholische dranken.


De resultaten kunnen niet geïnterpreteerd worden als een ex ante studie van de impact van het verdwijnen van of verhogen of verlagen van de vraag naar alcoholische dranken op het bbp. Daarvoor moet immers ook rekening gehouden worden met de macro-economische effecten van vraagveranderingen op de macro-economische aggregaten.
De studie kan evenmin beschouwd worden als een kosten-baten analyse van de vraag naar alcohol. Er is immers enkel aandacht voor de strikt economische (historische) baten van de productie en distributie van alcoholische dranken, zonder rekening te houden met de sociale kosten en de gevolgen voor het leefmilieu.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots