Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Prospectieve sterftequotiënten [ Working Paper 20-04 - ]

Deze studie biedt een originele benadering aan voor de projectie van sterftequotiënten.  Hierbij wordt er een beroep gedaan op twee verschillende methodes. Voor de leeftijden waarvoor een duidelijke trend kan worden waargenomen, maakt de eerste methode gebruik van klassieke ramings- en afvlakkingsmethodes van de quotiënten per leeftijd. Voor de hogere leeftijden waarover de gegevens onregelmatiger zijn, steunt de tweede methode op  een wiskundige formulering die de resultaten van de eerste methode doortrekken op een harmonieuze manier.

  Auteurs

Micheline Lambrecht (A), Jean-Marc Paul (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De verkregen projecties van de sterftequotiënten werden vergeleken met de resultaten van de Lee-Carter-methode. Die resultaten werden berekend door de ucl op basis van dezelfde gegevens. De twee benaderingen zijn weliswaar methodologisch verschillend, maar leveren gelijkaardige resultaten op.


De bekomen resultaten werden geanalyseerd en vergeleken met vroegere oefeningen. Vervolgens werden ze gebruikt om de levensverwachting per generatie te berekenen tot in 2100.


Please do not visit, its a trap for bots