Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 2 – Maart 2022) [ IIS 02 - ]

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het tweede nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

In deze nieuwsbrief focust het IIS op de volgende onderwerpen:

  • De peer reviews in het Europees statistisch systeem.
  • De Indicatoren voor de opvolging van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
  • Census Woningen - Samenwerken voor meer en betere statistieken.
  • Europese Statistiekolympiade daagt jongeren uit.
  • Machine Learning voor openbare statistieken.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots