Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

ICT

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Potential ICT-enabled Offshoring of Service Jobs in Belgium (Working paper 06-07)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Indicatoren

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Opvolgingsindicatoren van de Sustainable development goals - Synthese van het maatschappelijk debat (SDG_12872)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 (Sustainable development Report 2022)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

De mondiale duurzameontwikkelingsdoelstellingen concretiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 (Sustainable development Report 2017)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Vooruitgang naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN - Balans 2016 (Working Paper 07-16)

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Industriële activiteiten

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Infrastructure

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Ingevoerde intermediaire input

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Inkomen

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Inkomensverdeling

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION (DC2024_WP_03)

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION (Working Paper 04-21)

Innovatie

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Input-outputanalyse

De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 11-13)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Input-outputtabellen

Input-outputtabellen 2020 (REP_IOT_12921)

Updating the 2010 Belgian interregional supply and use table - Towards a version compatible with ESA 2010 (Working Paper 10-19)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Les multiplicateurs de production, de revenu et d’emploi 1995-2005 - Une analyse entrées-sorties à prix constants (Working Paper 08-13)

Input-outputanalyse - Modellen, Multiplicatoren, Linkages (Working Paper 12-12)

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Raming van een regionaal input-output systeem voor België (Working Paper 18-08)

Integrated energy-transport modelling

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 2 – Maart 2022) (IIS 02)

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 1 – Oktober 2021) (IIS 01)

Internal migration

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Internationale economische omgeving van België

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Internationale localisatie

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Internationale migratie

Multiregional Population Projection Model at the EU level (Working Paper 07-18)

Internationale O&O-voorraden

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Internationale vergelijking

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Interne evenwichten

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Interregionale input-outputtabel

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Opmaak van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2015: databronnen en methodologie (Working Paper 07-21)

Please do not visit, its a trap for bots