Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr. 4 – Maart 2023) [ IIS 04 - ]

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het vierde nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

In dit nummer focust het IIS op de volgende onderwerpen: 

  • De 'andere nationale instanties' (ONA’s) binnen het Europees statistisch systeem; 
  • Inventaris van de behoeften aan Brusselse statistieken: voor statistieken die zo nauw mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruikers; 
  • Regionale Digital Economy and Society Index; 
  • Ontwikkeling van distributieve statistieken voor Belgische huishoudens in het kader van de nationale en regionale rekeningen; 
  • Armoede-indicatoren op provinciaal niveau: gebruik van schattingen van kleine gebieden. 

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots