Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Goede beheerspraktijken voor overheidsinvesteringen [ REP_CEIPSCOI2024_01 - ]

De Studiecommissie presenteert goede praktijken voor de strategische planning, de beoordeling en selectie, de budgettering, de uitvoering en ex post evaluatie van overheidsinvesteringsprojecten. Deze goede managementpraktijken worden aangevuld met een reeks praktijken ter ondersteuning van doelstellingen van het overheidsbeleid op het gebied van milieuduurzaamheid, innovatie, strijd tegen collusie en sociale standaarden.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots