Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

The NIME Outlook for the World Economy - Medium-Term Prospects for the World Economy - Period 2008-2015 [ NEO 02-08 - ]

Het Federaal Planbureau presenteert zijn nieuwe mondiale macro-economische projectie 2008-2015 in de publicatie "The NIME outlook for the World Economy" van augustus 2008. Het document bevat eveneens een thematische focus, gewijd aan de evolutie van de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt.

Het in deze mondiale projectie voorgestelde scenario werd opgesteld op basis van de gegevens over de mondiale economie die midden augustus 2008 beschikbaar waren. De gekozen internationale economische omgeving in de nieuwe Belgische economische vooruitzichten van 12 september 2008 is gebaseerd op meer recente internationale hypothesen, met name wat betreft de bbp-groei in de eurozone in 2008.

Onze scenario voorziet dat de bbp-groei in de eurozone 1,5 % zou bedragen in 2008 en slechts 1% in 2009. De economische groei zou gemiddeld 1,6 % bedragen in de periode 2008-2015, maar zou beperkt blijven door zowel de daling van de bevolking op arbeidsleeftijd als door de capaciteitsbeperkingen in de privé-sector. Deze aanbodbeperkingen zullen de monetaire autoriteiten ertoe aanzetten om de basisrente te verhogen. De bbp-groei in de VS zou dit jaar 1,8 % bedragen en zou op nauwelijks 2% uitkomen in de periode 2008-2015. De groei zou in 2011 vertragen omwille van het uitdoven van enkele belangrijke belastingverlagingen. In Japan zou de bbp-groei 1% bereiken in 2008, maar terugvallen tot 0,4 % in 2009. Het bbp zou aan een relatief traag tempo van gemiddeld 0,9 % groeien in de periode 2008-2015. De Japanse economische groei zou snel teruglopen door de vergrijzing van de bevolking en de daling van het arbeidsaanbod.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots