Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (60)

2006

 • Network industry reform in Belgium: the macroeconomic impact 06/10/2006

  Two Working Papers on the macroeconomic impact of network industry reform have been published. The first is a detailed report in Dutch, the second a summary paper in English. The analysis builds on a simulation by FPB’s macroeconometric model HERMES, and a simulation by IMF’s general equilibrium model GEM. Although both simulations were based on the same exogenous input, they gave significantly different outcomes. This sheds light on the applicability of different modelling approaches to an issue at hand.

  Artikels - Working Paper 08-06 / 10-06  

 • Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses 30/09/2006

  In network industries the market reform that is being pursued by national and supranational authorities should lead to an improvement of efficiency, which spills over into a beneficial macroeconomic impact. This paper presents two alternative simulations of the potential impact in Belgium. These simulations give very different outcomes, but are still complementary. A macroeconometric approach seems to be more realistic in the short and mid term because it has been built up from observed behavioural relationships. A general-equilibrium approach gives rise to drawing some lessons about the conditions that make the impact more pronounced in the long term.

  Working Papers - Working Paper 10-06  Publication(en),

2005

 • Hervorming van de spoorwegsector in België. Lessen uit Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden. 01/06/2005

  Deze nota maakt deel uit van een serie van drie waarin een internationale benchmarking van markthervormingen in enkele Europese netwerkindustrieën gedaan wordt (elektriciteit, spoorwegen en posterijen). Het doel van die benchmarking is om waar mogelijk lessen te trekken voor de hervorming van de betreffende sectoren in België. De hervormingen zijn het gevolg van het Europese streven naar de vorming van een interne markt met zoveel mogelijk vrije concurrentie. Bovendien vloeien die hervormingen voort uit de overtuiging dat vrije concurrentie een efficiënter marktuitkomst kan garanderen dan staatsinterventie. De markthervormingen van de spoorwegsector is op eu-niveau gebaseerd op negen richtlijnen, uitgevaardigd tussen 1991 en 2004. In een aantal lidstaten is de hervorming echter al verder dan door de eu vereist. Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland lopen met hun hervormingen in de spoorwegsector duidelijk voor op andere Europese landen. Deze landen scoren namelijk het hoogst op een Europese liberaliseringsindex voor de spoorwegsector.

  Working Papers - Working Paper 10-05  Publicatie(nl),

 • Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader 01/06/2005

  Netwerkindustrieën hebben kenmerken die een optimale marktwerking in de weg kunnen staan. Het meest in het oog springend is de infrastructuur die doorgaans hoge investeringen vraagt, waardoor het niet altijd mogelijk is om meerdere concurrerende netwerken naast elkaar te hebben. Hierdoor komt die infrastructuur in een monopoliepositie, met alle economische gevolgen van dien. Ook externaliteiten spelen een rol: de marktdeelnemers nemen bepaalde kenmerken van het netwerk niet op in hun waardering. Hierdoor kan het gebeuren dat de prijzen en geproduceerde hoeveelheden vanuit maatschappelijk oogpunt niet optimaal zijn. Bovendien produceren netwerkindustrieën diensten van algemeen belang. Hierdoor is het nodig dat toegankelijkheid, efficiëntie en betaalbare prijzen gewaarborgd worden. Gegeven deze combinatie van kenmerken is het wenselijk dat er een zekere vorm van marktregulering is.

  Working Papers - Working Paper 08-05  Publicatie(nl),

 • Markthervorming in netwerkindustrieën in België 01/06/2005

  In de lidstaten van de Europese Unie is sinds de jaren 90 een hervorming van netwerkindustrieën aan de gang. Deze hervorming gebeurt gedeeltelijk op initiatief van de lidstaten zelf. Gedeeltelijk gebeurt ze op initiatief van de Europese Commissie. Het doel van de hervormingen is het bevorderen van effectieve concurrentie door het verwezenlijken van de Europese eenheidsmarkt. Dit moet leiden tot het verhogen van de economische efficiëntie. Vóór de hervormingen waren netwerkindustrieën meestal wettelijke monopolies op nationaal niveau, en vaak ook overheidsbedrijf. Netwerkindustrieën vervullen een essentiële economische en maatschappelijke rol. Een dergelijke structuur gaf een goede garantie dat de overheid er effectief op kon toezien. Ze gaf echter ook een groot risico op inefficiëntie. Bovendien past het bestaan van nationale monopolies niet in de ééngemaakte Europese markt, waar bedrijven vrij de markten van andere lidstaten kunnen betreden. De hervorming, die zodoende op gang gekomen is, bestaat in principe uit het toelaten van concurrentie en het reguleren van de toegang tot de infrastructuur. In een aantal gevallen gaat ze gepaard met privatisering.

  In deze studie wordt voor België een analyse van de gevolgen van de hervormingen in elektriciteit, gas, telecommunicatie, spoorwegen en posterijen gemaakt. Uit de analyses blijkt dat de hervorming overwegend gunstige economische gevolgen heeft.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 98  Publication(fr), Publicatie(nl),

2003

 • STU 03-03 : Special Topic - Belgian transport outlook to 2010 17/10/2003

  Both confidence indicators and some hard data now suggest that economic activity in the euro area should register a moderate recovery during the last part of 2003. Even if risks are still present, they are more balanced than a few months ago.

  During the last few months, confidence is rising again in Belgium. GDP growth is forecast to pick up slightly in the second half of the year, and amount to 0.9% in 2003. With a far less dynamic pace than was seen during the previous cyclical recoveries in 1996 and 1999, annual average GDP growth should amount to 1.8% next year.

  This year, as a result of the stronger euro and the weakness of the euro area economy, net exports should make a very negative contribution towards economic growth (-0.9%). Real GDP growth should be exclusively driven by domestic demand (1.8%) as a result of the cutback in personal income tax rates and the improvement of business profitability. Next year, domestic demand should grow at the same pace as this year, but GDP growth should be more balanced.

  A gradual improvement in domestic employment is not expected to take place until the last quarter of 2003. In response to this slowly improving labour market situation in 2004, the household savings rate should not begin to decrease until the second half of 2004. Next year, CPI inflation should be by 1.4%, as compared with 1.6% this year. This fall is inspired by the past appreciation of the euro and the moderate development of unit labour costs.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 03-03  Publication(en),

 • Network industries in Belgium - Economic significance and reform 31/01/2003

  Network industries are industries whose activity involves conveying people, products or information from one place to the other via some kind of physical network. They include transport networks, information networks and utility networks. Network industries basically consist of three types of activity: upstream activities involving the production of core products such as equipment and means of transport; infrastructure activities involving the construction, maintenance and operation of the physical network; downstream activities involving the delivery of network services to final consumers. Network industries have specific characteristics from an economic point of view. Three of these are particularly notable, the last one also from a social perspective.

  Working Papers - Working Paper 01-03  Publication(en),

2002

 • Geographical Agglomeration: the Case of Belgian Manufacturing Industry 30/12/2002

  The aim of this working paper is to carry out a descriptive analysis of the geographical concentration of the manufacturing sector in Belgium, from which geographical agglomeration of sectors of activity is analyzed at a fine industrial level, i.e. NACEBEL 4-digit industries.

  Working Papers - Working Paper 14-02  Publication(en),

First page Previous page  3 van 3  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots