Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (44)

2008

 • Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium 15/04/2008

  In het kader van de toenemende economische mondialisering vormt delokalisatie het onderwerp van een levendig debat dat zowel ingaat op de oorzaken en de omvang ervan als op de gevolgen voor industrielanden zoals België. Deze studie van het Federaal Planbureau wil op twee manieren bijdragen tot dit debat: er wordt een updating gegeven van de definitie van het begrip delokalisatie (‘offshoring’ in het Engels) en er worden, aan de hand van de statistieken van de buitenlandse handel voor België, een reeks indicatoren aangereikt om het fenomeen indirect te meten.

  Working Paper 09-08  Publication(en),

2007

 • Qualitative Employment Multipliers for Belgium, Results for 2000 and 2002 03/12/2007

  The paper describes how an input-output table can be linked to detailed employment data in order to provide qualitative employment multipliers. Qualitative employment multipliers specify the direct and indirect labour use by final demand products of worker types differentiated by gender, age class, professional status, educational attainment level, labour regime or a combination of these characteristics.

  Working Paper 15-07  Publication(en),

2006

2005

 • Analyse van de rubber- en kunststofnijverheid 13/06/2005

  Deze studie van de rubber- en kunststofnijverheid werd uitgevoerd op vraag van de speciale commissie voor de chemie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  De studie geeft gedetailleerde informatie over de evolutie van de productie, toegevoegde waarde, tewerkstelling en investeringen in de rubber- en kunststofnijverheid in België in de periode 1995-2003. Aan de hand van gegevens over toegevoegde waarde, loonkosten, O&O-uitgaven en het handelssaldo wordt de situatie in België vergeleken met die in andere Europese landen en de Verenigde Staten. De studie geeft ook een aanzet tot de analyse van de bronnen van de groei in de rubber- en kunststofproductie.

  Working Paper 12-05  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Een vergelijkende analyse van de Input-Outputtabellen van 1995 en 2000 06/04/2005

  De Belgische input-outputtabel van 2000 werd onderworpen aan een traditionele input-output analyse. Bij deze analyse wordt een vergelijking gemaakt met de tabel van 1995 om economische evoluties te onderzoeken. Dit onderzoek is eenvoudiger dan een gelijkaardige vergelijking van de tabellen voor 1995 en 1990 in een vorige Paper, aangezien de tabellen voor 2000 en 1995 allebei opgesteld werden volgens het esr 1995 stelsel van nationale rekeningen.

  Working Paper 04-05  Publicatie(nl),

2004

 • Analyse van de horecasector 23/12/2004

  In deze studie wordt de Belgische horecasector onder de loep genomen. Naast een schets van de demografie van de ondernemingen wordt het belang van de horeca in de Belgische economie alsook de evolutie van de sector sedert het midden van de jaren 90 toegelicht. Wegens het arbeidsintensieve karakter van de productie van horecadiensten wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan het aspect werkgelegenheid. Voor deze studie werd een beroep gedaan op cijfermateriaal afkomstig uit de Nationale Rekeningen 1995-2003 en de Input-outputtabellen 2000, aangevuld met administratieve bronnen en enquêtes.

  Working Paper 21-04  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • STU 02-04 : Special Topic - What is the future for the industrial sector in Belgium? 26/05/2004

  The medium-term outlook for Belgium is pointing towards a GDP growth rate of 2.2% during the 2004-2009 period, which is slightly higher than potential (2.0%). This favourable development is due to both net exports and domestic demand. Private consumption should become more dynamic during the 2005-2009 period, particularly thanks to the increase in households’ disposable income (especially due to tax reforms and increases in employment and social benefits). Investment growth should attain 2.9% during the 2004-2009 period, mainly reflecting the increase in business investment. After ini-tially accelerating in 2004, average export growth should be 5.4% and the contribution of net exports to GDP growth should be 0.2%. Thanks to limited increases in wages and import costs and a negative output gap during the first few years of the projection, the inflation rate will remain below 2% in the medium term.

  The development of employment should reflect the favourable macroeconomic context, the limited in-creases in wage costs and various policy measures. After net losses in 2002 and 2003 and the creation of almost 9,000 jobs in 2004, about 30,000 jobs should be created every year during the 2005-2009 period. Industrial employment should fall by 44,000 persons during the 2004-2009 period and the number of jobs created in market services should exceed 200,000. Nevertheless, given the increase in the labour force (mainly in the 50-64 age class) the number of unemployed will barely decrease at all. The unemployment rate (broad administrative statistics) is still increasing in 2004 (from 14.1% to 14.4%), but will subsequently fall to 13.5% in 2009.

  The public accounts are expected to show a clear deterioration, with a net public sector borrowing re-quirement appearing in 2004 and widening to 1.4% in 2006 before gradually declining to 0.7% by the end of the projection period.

  Short Term Update 02-04  Publication(en),

2003

 • Een poging tot vergelijking van de Input-Output-tabellen van 1990 en 1995 31/10/2003

  Bij het verschijnen van de input-outputtabel van 1995 werd de vraag gesteld naar de meest opmerkelijke verschillen met de vorige tabel voor 1990. Dergelijke vergelijking is vooral interessant omdat de input-outputtabel van 1990 nog deel uitmaakte van de oude nationale rekeningen en deze van 1995 gebaseerd is op het nieuwe stelsel gekenmerkt door andere concepten, classificaties, definities en basisstatistieken.

  Working Paper 19-03  Publicatie(nl),

2002

 • Evaluatie van de economische impact van het faillissement van Sabena N.V. 15/03/2002

  Deze working paper beantwoordt een vraag van de Minister van Economie en maakt een raming van de effecten van het faillissement van Sabena n.v. op de Belgische economische activiteit.

  Ter herinnering, Sabena n.v. ging failliet op 7 november 2001. Sabena n.v. had toen 7800 mensen in dienst en maakte, samen met Sabena Technics, dat, Sobelair en enkele andere filialen deel uit van de groep-Sabena die in totaal meer dan 12000 mensen tewerkstelde. Na het faillissement ontstond een consortium van privé- en overheidsinvesteerders dat fondsen zou inzamelen voor een nieuwe luchtvaartactiviteit op basis van dat.

  Working Paper 03-02  Publication(fr), Publicatie(nl),

2000

1999

 • STU 04-99 : Special Topic - The dioxin crisis: an applied input-output analysis 22/11/1999

  Since our July forecasts, a number of new developments inside and outside Belgium have occurred. Taking those elements into account, a rapid and tentative updating of our forecasts for 1999-2000 has been made.

  The first element concerns the good news stemming from the quarterly national accounts of a higher than expected GDP growth in the second quarter of 1999. As a result, over the first half of 1999, Belgian GDP growth reached 1.7% (yoy). The FPB GDP-leading indicator points to a further cyclical upturn in the second half of the year. It is also worth stressing that according to the information available today (in terms of value added, trade and unemployment), the impact of the dioxin crisis is still in line with the assumptions made in our July forecasts.

  All in all, GDP growth in 1999 has been revised upward from 1.7% to 1.9%.

  As prospects for the world economy are looking brighter now than four months ago and the 2000 Federal Budget is on an expansionary track, GDP growth in 2000 has been revised upward from 2.5% to 3.0%. Both developments are complementary - in the sense that the former primarily triggers exports, whereas the latter in the short-term mainly boosts private consumption- although the impact of the more favourable international environment on GDP growth is more important than the revision coming from the Budget 2000.

  The acceleration of Belgian export markets in 2000 should indeed be stronger than previously expected due to higher import growth experienced by our European trading partners as well as in the rest of the world, resulting in stronger export growth than estimated earlier.

  Compared to our July forecasts, the budgetary impulse for 2000 taken into account in these new forecasts is more than BEF 30 billion. At this stage, the simulation results in this field must be interpreted with caution. The most important effect of the measures should be seen in the area of private consumption, resulting from an increase in employment (reductions in social contributions) and accordingly in households’ real disposable income (reinforced by tax cuts and higher pensions).

  Short Term Update 04-99  Publication(en),

1998

1990

 2 van 2 
Please do not visit, its a trap for bots