Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid op korte- en middellange termijn [ SP090915_01 - ]

Voorgedragen op de studiedag georganiseerd door de RSZ ter gelegenheid van het 40‐jarig bestaan van de Wet van 27 juni 1969, met als thema “De financiering van de Sociale Zekerheid van de werknemers: bronnen, financiële stromen, reserves – invalshoeken tot de huidige crisis”.

  Auteurs

Marie-Jeanne Festjens (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Toespraken en presentaties

Unknown

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots