Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documenten voorgesteld tijdens de Workshop "Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa" [ ESA_2012_01 - ]

  • 001_N : Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België - Lies Janssen - Federaal Planbureau
  • 002_N : Decompositie van CO2-emissies door Belgische producenten - Guy Vandille - Federaal Planbureau
  • 003_N : Emissielekken in België - Guy Vandille - Federaal Planbureau
  • 004_F : Analyse des flux de matières en Wallonie - Isabelle BUCCELLA - SPW & Marco ORSINI - ICEDD
  • 005_N : Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-outputmodel - Koen Smeets - OVAM
  • 006_E : Environmental-economic accounts in the European Union: results and analytical applications - Stephan Moll - Eurostat

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Toespraken en presentaties

Unknown


  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots