Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen : Multiplicatoren 1995, 2000, 2005 [IO_MULT]

 Updates

15/07/2013

De hier voorgestelde multiplicatoren omvatten de productie-, inkomens- en werkgelegenheidsmultiplicatoren van de finale vraag voor België, voor de jaren 1995, 2000 en 2005. Ze werden geraamd op basis van een reeks herziene input-outputtabellen, die compatibel zijn met de in november 2010 gepubliceerde NR en tegen constante prijzen gewaardeerd worden.

De databank gaat vergezeld van een document waarin het mechanisme van de multiplicatoren aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd.


Please do not visit, its a trap for bots