Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De aanbod- en gebruikstabellen 2005 en de input-outputtabellen 2005 (26/03/2010)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, vrijdag 26 maart 2010, de cijfergegevens van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en de input-outputtabellen (IOT) voor het jaar 2005.

De vandaag gepresenteerde AGT en IOT-tabellen vormen samen het input-outputsysteem dat tot het raamwerk van de nationale rekeningen behoort. In overeenstemming met de methodologie van het ESR95 verzekert het input-outputsysteem bovendien de coherentie van de nationale rekeningen. De AGT en de IOT zijn met vertraging gepubliceerd omdat het INR ervoor geopteerd heeft in deze tabellen rekening te houden met de grondige herziening van de bestedingen in de nationale rekeningen zoals die in september 2009 werden gepubliceerd.

Het input-outputsysteem beschrijft op gedetailleerde wijze het productieproces en de goederen- en dienstenstromen in de Belgische economie. AGT en IOT vormen een interessante basis voor verschillende soorten economische analyses met een structureel karakter. De laatste jaren wordt een revival in het gebruik van AGT en IOT waargenomen, onder meer voor analyses in het domein van globalisering en milieu-economie.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots