Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Prospectieve sterftequotiënten 2023-2070 [QX_2060]

 Updates

13/02/2024

De gegevens in deze bestanden zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotiënten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2023-2070 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

  • het bestand QX_Bel_Nl.xlsx bevat de sterftequotiënten voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U) voor België
  • het bestand LEX_Bel_Nl.xlsx bevat de transversale levensverwachtingen voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U)
  • het bestand GLEX_Bel_Nl.xlsx bevat de longitudinale levensverwachtingen voor de vrouwen (F), de mannen (M) en uniseks (U)
  • Het bestand Qx_Bel_EN_fulldetails.xlsx bevat de elementen die nodig zijn om de sterftetafels te berekenen op basis van prospectieve sterftequotiënten.

Please do not visit, its a trap for bots