Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Vooruitgang naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, Balans 2021 [SD_UN]

 Updates

29/06/2021

Deze databank bevat de indicatoren die gebruikt worden om de vooruitgang van België te volgen naar de 17 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. Een gedetailleerde balans van 51 indicatoren werd opgesteld. 

  Beschikbare gegevens


Please do not visit, its a trap for bots