Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

De Belgische bevolking zal blijven groeien, maar minder sterk dan verwacht (24/05/2013)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun 'Bevolkingsvooruitzichten' voor de volgende 50 jaar geactualiseerd. De toename van de levensverwachting, de heropleving van de vruchtbaarheid in vergelijking met de zeer lage cijfers van de jaren negentig en een hoog immigratieniveau kenmerken de toekomstige evolutie van de bevolkingscijfers. De omvang van de heropleving van de vruchtbaarheid en het verwachte immigratieniveau worden echter naar beneden herzien ten opzichte van de vorige editie van de 'Bevolkingsvooruitzichten'.

De groei van de levensverwachting zou heel licht terugvallen, voor de mannen van +3,0 maanden per jaar tussen 1991 en 2011 tot +2,0 maanden per jaar tussen 2012 en 2060 en voor de vrouwen van +2,0 maanden tot + 1,3 maanden per jaar. De levensverwachtingen voor mannen en vrouwen zouden verder naar elkaar blijven toegroeien: de levensverwachting voor de mannen zou toenemen van 78,2 jaar in 2011 tot 86,7 jaar in 2060 (+8,5 jaar) en voor de vrouwen van 83,4 jaar tot 89,1 jaar (+5,7 jaar).

Het vruchtbaarheidscijfer zou dicht bij de relatief hoge niveaus van 2010-2011 liggen, met gemiddeld iets meer dan 1,8 kinderen per vrouw. Tijdens de komende tien jaar blijft het aantal geboorten beduidend hoger dan het aantal sterfgevallen, met een verschil van 20 000 per jaar. Naarmate de babyboomgeneratie de leeftijdscategorie met de grootste overlijdenskans bereikt, zal dit verschil (ook 'natuurlijk saldo' genaamd) geleidelijk afnemen en ongeveer nul bedragen vanaf 2045.


Het extern migratiesaldo (of het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie) zou tijdens de volgende jaren ongeveer 60 000 eenheden bedragen; een dergelijk hoog cijfer werd nooit eerder in de geschiedenis van de Belgische demografie geregistreerd, behalve tijdens de meest recente jaren waar zelfs een record van 80 0000 eenheden opgetekend werd (in 2010). Die daling met 20 000 eenheden weerspiegelt gedeeltelijk de impact van een nieuwe restrictieve wetgeving inzake verblijfsvergunningen om humanitaire en medische redenen en gezinshereniging. Op lange termijn gaat de projectie ervan uit dat de verschillen in levensstandaard geleidelijk zullen afnemen in de EU, waardoor het extern migratiesaldo terugvalt tot 35 000 eenheden in 2020 en tot 15 à 20 000 eenheden na 2030. Dat extern migratiesaldo zou evenwel de belangrijkste bron van de totale bevolkingsgroei blijven en de enige bron op het eind van de projectieperiode.

De Belgische bevolking zou dus stijgen van 11,0 miljoen inwoners in 2012 tot 12,1 miljoen inwoners in 2030 en 12,7 miljoen inwoners in 2060. Dat is een toename van 9,5 % tegen 2030 en van 15,5 % tegen 2060. De neerwaartse herziening is groter in vergelijking met de vorige editie van de 'Bevolkingsvooruitzichten' die een totaal bevolkingscijfer van 12,3 miljoen inwoners in 2030 en 13,5 miljoen in 2060 vooropstelde.

De projectie bevestigt uiteraard de verwachte omvang van de vergrijzing en de toekomstige uitdaging: de verhouding tussen de bevolking van 65 jaar en ouder en de bevolking op arbeidsleeftijd (van 15 tot 64 jaar) zou toenemen van 26,6 % in 2012 tot 44,4 % in 2060.

Deze publicatie geeft ook de gegevens per gewest. Ze wijzen erop dat het aandeel van de totale Belgische bevolking in het Vlaams Gewest licht daalt (van 57,5 % in 2012 tot 56,2 % in 2060) ten gunste van het Waals Gewest (van 32,1 % in 2012 tot 32,8 % in 2060) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 10,3 % in 2012 tot 11 % in 2060).

Voor meer informatie:

Johan Duyck, jd@plan.be, 02/507.73.86

Luc Masure, lm@plan.be, 02/507.73.45

Stephan Moens, stephan.moens@economie.fgov.be, 02/277.63.47

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots