Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060 [ EFPOP2013 - ]

Het Federaal Planbureau maakt op regelmatige basis, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), bevolkingsvooruitzichten op lange termijn. Deze nieuwe bevolkingsvooruitzichten werden opgesteld op basis van de waarnemingen uit het Rijksregister die tot eind 2011 beschikbaar waren.

  Auteurs

, Michel Englert (A), Luc Masure (A), Jean-Marc Paul (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

De bevolking van België zou stijgen van 11 miljoen inwoners in 2012 tot 12,7 miljoen in 2060. Die toename is minder groot dan in de vorige editie (“Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060”), vooral door de neerwaartse herziening van de hypothesen over de evolutie van de vruchtbaarheid enerzijds en de internationale immigratie anderzijds. Die herzieningen bleken noodzakelijk om rekening te houden met de meest recente waarnemingen. Er werd ook rekening gehouden met het restrictiever migratiebeleid en de evolutie van de economische aantrekkingskracht van België op lange termijn. Een dalende vruchtbaarheid en een lagere internationale instroom, waarvan de effecten samenvallen, verklaren de lagere bevolkingsgroei in deze oefening.

De resultaten bevestigen de vergrijzingstrend. De gemiddelde leeftijd zou stijgen van 41 jaar in 2012 tot 45 jaar in 2060. De afhankelijkheidsratio van ouderen zou fors toenemen en voor het gehele land stijgen van 27 ouderen voor 100 actieven in 2012 tot 45 in 2060. De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou jonger blijven dan die van de andere gewesten en de vergrijzing zou meer uitgesproken zijn in het Vlaams Gewest.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots