Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Workshop : Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 

Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het opmaken van de Belgische milieu-economische rekeningen. Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de Nationale Rekeningen, en maken het mogelijk om op consistente wijze milieugegevens te combineren met economische gegevens per institutionele sector of per bedrijfstak. Milieu-economische analyses op het niveau van institutionele sectoren en bedrijfstakken worden zo aanzienlijk makkelijker uit te voeren. Deze workshop presenteert een aantal analyses op basis van de milieu-economische rekeningen voor België. Ook de Gewesten besteden steeds meer aandacht aan milieu-economische analyses. Zowel het Waals als het Vlaams Gewest zullen een aantal van hun analyses presenteren. Milieu-economische analyses op basis van milieurekeningen worden verder actief gestimuleerd door Eurostat, dat steeds meer met vragen naar dergelijke analyses vanuit de Europese Commissie geconfronteerd wordt. Om het seminarie af te ronden, zal Eurostat haar eigen werk op dit gebied voorstellen, alsook een aantal analyses gemaakt in andere EU-landen.

Programma

9:00 Onthaal
9:30 Verwelkoming
De heer Henri Bogaert, Commissaris van het Plan
9:40 Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België
Mevr. Lies Janssen (Federaal Planbureau)
10:00 Decompositie van koolstofdioxide-emissies door Belgische producenten
De heer Guy Vandille (Federaal Planbureau)
10:15 Emissielekken in België
De heer Guy Vandille (Federaal Planbureau)
10:30 Vragenronde
10:45 Koffiepauze
11:00 Analyse des flux de matières en Wallonie
Mevr. Isabelle Buccella (SPW, DG ARNE)
11:30 Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-output-model
De heer Koen Smeets (OVAM)
12:00 Environmental-economic accounts in the EU: results and analytical applications
De heer Stephan Moll (Eurostat)
12:30 Vragenronde
13:00 Einde

 

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots