Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Delokalisaties in ruime zin: gevolgen voor de sectorale werkgelegenheid en productiviteit in België [ Article 20171121 - 21/11/2017]

!

Bovenstaande HTML-versie van het artikel bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het artikel in het kader 'PDF & downloads'.

De reorganisatie van productieprocessen tijdens de afgelopen decennia heeft geleid tot een meer doorgedreven internationale arbeidsverdeling en tot delokalisaties van industriële activiteiten en van zakelijke dienstverlening. Hoewel ondernemingen met deze reorganisaties productiviteitswinsten nastreven, geven de ermee verbonden delokalisaties in geïndustrialiseerde landen zoals België aanleiding tot bezorgdheid, in het bijzonder over de werkgelegenheid. In dit artikel worden delokalisaties en de gevolgen ervan voor België geanalyseerd. Het is een FPB-vertaling van een in “Reflets & perspectives de la vie économique” gepubliceerd artikel dat de in het Engels geschreven FPB working papers over delocalisatie (“offshoring”) van de laatste jaren samenvat.  

Tijdens de afgelopen decennia is de organisatie van productieprocessen ingrijpend gewijzigd. Productieprocessen zijn steeds meer gefragmenteerd, d.w.z. opgedeeld in een toenemend aantal gescheiden activiteiten die als aparte productiestadia worden beschouwd. Er kan dan voor worden gekozen die productiestadia in verschillende landen te vestigen. Die ruimtelijke reorganisatie van de productie gebeurt dus – tenminste gedeeltelijk – aan de hand van delokalisaties en leidt tot grote internationale handelsstromen, in het bijzonder van intermediaire goederen, maar ook van zakelijke dienstverlening. In een breder opzicht worden internationale of zelfs mondiale waardeketens opgezet, wat in contrast staat met het traditionele idee van een geïntegreerd productieproces dat in één enkel land is gevestigd.

Ondernemingen voeren een dergelijke ruimtelijke reorganisatie van de productie door om de productiviteit te verhogen, maar de delokalisaties en de daarmee verbonden invoerstromen leiden tot bezorgdheid over de werkgelegenheid in de geïndustrialiseerde landen. België is een kleine en zeer open economie en dus bijzonder kwetsbaar voor dat fenomeen. Het doel van dit artikel is een maatstaf voor delokalisaties in ruime zin voor te stellen en de impact ervan op de werkgelegenheid en de productiviteit in België te bepalen. Die maatstaf is gebaseerd op de invoer van intermediaire goederen en diensten (‘offshoring’) en wordt voor België voorgesteld en becijferd (deel 2) en vervolgens gebruikt om de impact op de sectorale productiviteit (deel 3.1), de totale sectorale werkgelegenheid (deel 3.2) en de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau (deel 3.3) te ramen. Deel 4 bevat conclusies voor het economische beleid.

  Verwante documenten

None
Please do not visit, its a trap for bots