Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2015 - Onze consumptie en productie houdbaar maken [ Sustainable development Report 2015 - ]

Dit 7de Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling Onze consumptie en productie houdbaar maken maakt in deel A een balans op van de huidige evoluties naar de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. In deel B verkent het twee transitiescenario’s naar een België en een wereld in duurzame ontwikkeling in 2050. Een sleutelelement van dit rapport is de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (LTV DO) die door de regering in 2013 aangenomen werd. Het omvat 55 doelstellingen die een België in duurzame ontwikkeling in 2050 beschrijven.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie, , , , Nadine Gouzée (A), , Dimi Jottier (A), , Sylvie Varlez (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Dit rapport is het 7de Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling van het Federaal Planbureau (FPB), gepubliceerd in het kader van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Volgens deze wet wordt het rapport in twee delen gepubliceerd. Het eerste deel maakt een “stand van zaken en een evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid” inzake duurzame ontwikkeling. Het 6de Federaal Rapport Twintig jaar politiek engagement voor duurzame ontwikkeling? is hieraan besteed. Het tweede deel is een oefening in toekomstverkenning, “die alternatieve scenario's voor duurzame ontwikkeling bevat om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn gesteld”. Dit 7de rapport vervult die toekomstverkenningsopdracht.

De in dit rapport beschreven scenario’s tonen dat een evolutie van de maatschappij naar een duurzame ontwikkeling mogelijk is. Dit rapport draagt met de Federale plannen inzake duurzame ontwikkeling en de adviezen van het maatschappelijk middenveld erover bij tot de leercyclus van het beleid voor duurzame ontwikkeling, ingevoerd door de wet van 1997. Het biedt ook nuttige informatie voor het maatschappelijk middenveld in het kader van de deelname aan de raadpleging over het voorontwerp van derde Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling.

Maar de trends van een aantal indicatoren die zich van hun doelstellingen verwijderen, en de moeilijkheid om geïntegreerd beleid te voeren dat rekening houdt met de LTV DO, tonen het belang aan van de uitvoering van ambitieus beleid om de genomen verbintenissen om naar een duurzame ontwikkeling te gaan, te realiseren.

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots