Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Federale rapporten

Contact

 • https://sustdev.plan.be

Nieuws

Geen gegevens

Contact

 • https://sustdev.plan.be

De Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling worden om de twee tot drie jaar gepubliceerd. Hierin worden de situatie, de strategie en het gevoerde beleid geëvalueerd en worden er toekomstverkenningsscenario's voor 2050 voorgesteld. Zij stellen transversale instrumenten voor om de verbintenissen na te komen die België sinds de Conferentie van Rio in 1992 is aangegaan.

 • Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling?Federaal rapport 2019
  Evaluatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en van 51 opvolgingsindicatoren van de SDG’s.
  Innovatie: analyse van de impact op alle SDG's bij de voorbereiding van nieuwe beleidsmaatregelen
 • De mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen concretiserenFederaal rapport 2017
  Onderzoek van de kloof tussen bestaande scenario’s en de mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
  Innovatie: vertaling van de SDG’s voor het federale België.
 • Onze consumptie en productie houdbaar makenFederaal rapport 2015
  Voorstel van twee scenario’s, SET-Consumption en SET-Production, om tegen 2050 een maatschappij in duurzame ontwikkeling te bereiken.
  Innovatie: eerste evaluatie van de vooruitgang naar de doelstellingen van de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling.
 • Twintig jaar politiek engagement voor duurzame ontwikkeling?Federaal rapport 2011
  Balans van twintig jaar strategie inzake duurzame ontwikkeling in België.
  Innovaties: tabel van 25 sleutelindicatoren en evaluatie van elf thema’s die geïllustreerd worden met elf studies van gevoerd beleid om doelstellingen van duurzame ontwikkeling te realiseren.
 • Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkelingFederaal rapport 2009
  Balans van een tabel van 88 indicatoren van duurzame ontwikkeling en onderzoek van de synergieën tussen visies op zeer lange termijn.
  Innovatie: evaluatie van de afstand van de indicatoren van duurzame ontwikkeling ten opzichte van de beleidsdoelstellingen van duurzame ontwikkeling.
 • De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellenFederaal rapport 2007
  Voorstel van twee scenario’s, Piramide en Mozaïek, om tegen 2050 ambitieuze doelstellingen van duurzame ontwikkeling te realiseren.
  Innovaties: methodologische studie en realisatie van een participatieve toekomstverkennende oefening inzake duurzame ontwikkeling.
 • Ontwikkeling begrijpen en sturenFederaal rapport 2005
  Analyse van de sturing van de ontwikkeling via het Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 en de federale sectorale plannen.
  Innovaties: systeembenadering van het TransGovern-model, definitie van doelstellingen van duurzame ontwikkeling (DDO’s) die voortvloeien uit wereldwijde verbintenissen, en eerste Tabel met indicatoren van duurzame ontwikkeling (IDO’s).
 • Een stap naar duurzame ontwikkeling?Federaal rapport 2002
  Studie van tien problematieken van duurzame ontwikkeling waarvoor de federale overheid bevoegd is.
  Innovatie: analyse van het besluitvormingsproces en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling op verscheidene niveaus.
 • Op weg naar duurzame ontwikkeling?Federaal rapport 1999
  Balans van vijf jaar federaal beleid (1992-1997) in het kader van de verbintenissen van Rio 1992.
  Innovatie: definitie van duurzame ontwikkeling verankerd in vijf transversale beginselen van de Rio-verklaring

De gepubliceerde Federale rapporten vervullen een evaluatieopdracht en een toekomstverkenningsopdracht op zeer lange termijn:

 • evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid dat werd gevolgd om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn vastgesteld,
 • toekomstverkenning die alternatieve scenario’s voor duurzame ontwikkeling voorstelt om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn gesteld, rekening houdend met de ontwikkelingstrends op Europees en internationaal vlak.

De Federale rapporten presenteren een systeemvisie van het beleid inzake duurzame ontwikkeling en van de transitie-uitdagingen. Daartoe ontwikkelen ze:

 • het TransAccount-model, een rekenmodel dat het mogelijk maakt bepaalde delen van de scenario's van duurzame ontwikkeling te kwantificeren;
 • het TransGovern-model, een globaal systemisch model, dat de sturende krachten verbindt met de kapitalen van ontwikkeling waarop ze een druk uitoefenen;
 • de website Indicatoren van duurzame ontwikkeling die zestien thema's voorstelt aan de hand van 75 indicatoren die volgens het TransGovern-model onderling verbonden zijn.

Contact

 • https://sustdev.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots