Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Réforme du marché de l’électricité en Belgique. Leçons de l’Espagne, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne. [ Working Paper 09-05 - ]

Deze studie analyseert de impact van de markthervorming in de Belgische elektriciteitssector. Deze analyse is gebaseerd op de lessen die voor België kunnen worden getrokken uit ervaringen in andere landen, met name Groot-Brittannië, Spanje en Duitsland.

  Auteurs

Christian Huveneers (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Deze ijking (benchmarking) bestaat uit drie delen die worden voorafgegaan door een inleiding waarin de belangrijke kenmerken van de sector worden beschreven. Ten eerste worden de markthervorming en de evolutie in de marktstructuur sinds de eerste helft van de jaren 90 beschreven. Ten tweede wordt er een overzicht van relevante indicatoren gegeven. Daarbij wordt geprobeerd na te gaan in hoeverre de evoluties hierin toe te schrijven zijn aan de hervorming. Ten derde worden uit de bestudeerde ervaringen in het buitenland enkele lessen voor België getrokken.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots