Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Economic impact of professional services reform in Belgium - A DSGE simulation [ Working Paper 09-18 - ]

Deze working paper analyseert de economische impact van een hervorming van de gereglementeerde professionele dienstverlening in België aan de hand van simulaties met het DSGE-model QUEST III R&D van de Europese Commissie.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Deze Working Paper presenteert de resultaten van de macro-economische impactevaluatie van de hervormingen in drie gereglementeerde professionele diensten: juridische diensten, boekhouders en architecten. Naast de rechtstreekse bijdrage van die diensten tot de economie zijn ze ook economisch relevant omdat ze nauw verbonden zijn met andere bedrijfstakken, niet alleen als gebruikers van inputs maar vooral als leveranciers van inputs voor de rest van de economie. De hervormingen vertalen zich in een daling van de Reguleringsindex van de niet-verwerkende nijverheid (NMR) van de OESO op basis van adviezen van experten voor de boekhoudkundige diensten en architecten en een overeenkomstige wijziging voor de juridische diensten. Er worden twee hervormingsscenario’s gesimuleerd: een licht scenario dat overeenstemt met een daling van de NMR-index van België van 2,63 tot 2,16 en een sterk scenario dat overeenstemt met een index van 1,74.

De potentiële economische impact van die twee hervormingsscenario’s wordt gesimuleerd aan de hand van het DSGE-model van de Europese Commissie, QUEST III R&D. De structurele parameters van het model die worden beïnvloed door de hervorming zijn de winstmarge (mark-up) van de professionele diensten en de TFP zowel in de professionele diensten als in de stroomafwaartse bedrijfstakken. Het blijkt dat de beperkte hervorming die overeenkomt met het lichte scenario al kan leiden tot een stijging van het bbp met 0,15 % na drie jaar en tot een toename met 0,21 % na 20 jaar. Het meer ambitieuze hervormingsscenario, dat de mate van regulering in België zou terugbrengen tot een niveau onder het EU-gemiddelde, maar nog steeds aanzienlijk boven het niveau in de drie minst gereguleerde EU-landen (Denemarken, Finland en Zweden), zou het bbp het derde jaar verhogen met 0,29 % en met 0,39 % na 20 jaar. Aangezien die hervormingen bovendien budgettair neutraal zijn en zich vertalen in een hogere bbp-groei creëren ze budgettaire manoeuvreerruimte die zou kunnen worden gebruikt om de belastingen of de schuldgraad te verlagen.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots