Beschrijving van het QUEST III R&D-model [DC2019_WP_02]

In het kader van de ‘doorrekening van de verkiezingsprogramma’s 2019' zal het dynamisch stochastisch algemeen-evenwichtsmodel QUEST III R&D gebruikt worden om de effecten op lange termijn te simuleren van structurele maatregelen die door de politieke partijen worden voorgesteld. Dit document geeft een samenvatting van de kenmerken van het model, presenteert de structuur ervan en de belangrijkste transmissiemechanismen en beperkingen. Vervolgens wordt de werking van het model geïllustreerd aan de hand van vier gestileerde structurele hervormingen.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

  PDF & Download

Datum

  Publicatietype

Planning & Working Papers

Please do not visit, its a trap for bots