Demografische vooruitzichten 2018-2070 - Bevolking en huishoudens [EFPOP1870]

De Demografische vooruitzichten 2018-2070 presenteren de evolutie van de bevolking en de huishoudens in België van 2018-2070. De hypothesen werden geactualiseerd rekening houdend met de nieuwe beschikbare waarnemingen, in het bijzonder de bevolkingsstatistieken op 1 januari 2018 en de statistieken van de bevolkingsloop (geboorten, overlijdens, interne en internationale migraties) in de loop van het jaar 2017. Deze vooruitzichten werpen ook in het bijzonder licht op de vruchtbaarheid op middellange termijn.

  PDF & Download

  Auteurs

, ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

Datum

  Publicatietype

Forecasts & Outlook

Please do not visit, its a trap for bots