Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening [ Working Paper 06-09 - ]

Deze working paper analyseert de recente ontwikkeling van de Belgische uitvoermarktaandelen, de competitiviteit en de lopende rekening van de betalingsbalans. In het eerste deel worden de recente evoluties beschreven. In het tweede deel wordt getracht die evoluties te verklaren.

  PDF & Download

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots