Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening [ Working Paper 06-09 - ]

Deze working paper analyseert de recente ontwikkeling van de Belgische uitvoermarktaandelen, de competitiviteit en de lopende rekening van de betalingsbalans. In het eerste deel worden de recente evoluties beschreven. In het tweede deel wordt getracht die evoluties te verklaren.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots