Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

BBP

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Bedrijfsstrategie

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Bedrijfstakanalyse

Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen (Working Paper 20-10)

Begrotingsconsolidatie

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Begrotingskaders

Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (REP_12769)

Begrotingsprocedure

Fiscal councils, independent forecasts and the budgetary process: lessons from the Belgian case (Working paper 04-06)

Beleidseval

De SDG’s tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024 (REP_TFD02024_13017)

Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021 (Working Paper 04-23)

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

België

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar (Working Paper 06-21)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

Vooruitgang naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN - Balans 2016 (Working Paper 07-16)

Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België (Working Paper 03-14)

De energie-intensiteit van de componenten van de finale vraag 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 11-13)

Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005 Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 10-13)

De gecumuleerde kosten 1995-2005 - Een input-output analyse in constante prijzen (Working Paper 09-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

The Belgian long-term care system (Working Paper 07-10)

Betalingsbalans

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening (Working Paper 06-09)

Bevolking

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (SHORT_DP22)

Demografische vooruitzichten 2021-2070 : 1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. De coronacrisis heeft geen invloed op deze groei (Flash 002)

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens (EFPOP1770)

Bevolkingsvooruitzichten

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (SHORT_DP22)

Demografische vooruitzichten 2021-2070 : 1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. De coronacrisis heeft geen invloed op deze groei (Flash 002)

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens (EFPOP1770)

Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) (Working Paper 09-14)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Bevoorradingszekerheid

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België (Working Paper 03-14)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Binnenlandse O&O-voorraden

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Broeikasgasemissies

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen (Working Paper 01-07)

Broeikasgassen

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Buitenlandse directe investeringen

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Please do not visit, its a trap for bots