Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Maatstaven gebaseerd op handel

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Macro-econometrisch wereldmodel

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Macro-econometrische modellering

Het bottom-up HERMREG-model - Een multiregionaal model voor de Belgische economie (Working Paper 01-22)

Macro-economische impact

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Macro-economische scenario's

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Macro-economische simulatie

Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12401)

Macro-economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten 2022-2027 van februari 2022 (Economic outlook 2022-2027 (Feb.))

A macro-econometric model for the economy of Lesotho (Working Paper 17-10)

Marktaandelen

Marktaandelen, concurrentievermogen en de lopende rekening (Working Paper 06-09)

Marktgedrag

Consumptieprijzen in België en de buurlanden - Aandachtspunten voor het beleid (Working Paper 13-12)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Marktstructuur

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

Materiaalstromen

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2022 (REP_EWMFA2024_12991)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2021 (REP_EWMFA2023_12810)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2019 (REP_EWMFA2021_12543)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2018 (REP_EWMFA2020_12250)

Materialen

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Medium-term projections

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellange-termijnvooruitzichten van het FPB. Een update van Working Paper 05-20 (Working Paper 07-23)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 13-17)

MFP

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Microsimulatie

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION (DC2024_WP_03)

Beschrijving en gebruik van het model PROMES (DC2024_WP_01)

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION (Working Paper 04-21)

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

De financiële implicaties van langer werken : een Micro-Economisch Pensioenmodel (MEP) (Working Paper 15-05)

Migration intensity

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Milieu

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Milieubelastingen

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2022 (REP_ETEA2024_12990)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2021 (REP_ETEA2023_12809)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2020 (REP_ETEA2022_12577)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 (REP_ETEA2021_12488)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2018 (REP_ETEA2020_12201)

Milieugoederen en -diensten

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 (REP_EGSS_12886)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2020 (REP_EGSS2022_12712)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2018 (REP_EGSS2020_12248)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2017 (REP_EGSS2019)

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Milieulek

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Milieuruilvoet

Quantifying environmental leakage for Belgium (Working Paper 19-08)

Milieusatellietrekeningen

De milieudruk van de huishoudelijke consumptie in België in 2002: een sociologische analyse (Working Paper 12-10)

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Minimumloon

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Module wagenstock

The PLANET model - Methodological Report: The Car Stock Module (Working Paper 02-10)

Mondiale meerlanden-input-outputtabellen

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen (Article 018)

Monetair beleid

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

Monitoring

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering – Voortgangsverslag (OPREP201403)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201401)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201302)

Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering - Voortgangsverslag (OPREP201301)

Multinationale ondernemingen

Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland tussen 1995-2005 (Working Paper 23-08)

Multiregionaal projectiemodel

Multiregional Population Projection Model at the EU level (Working Paper 07-18)

Please do not visit, its a trap for bots