Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? [ Working Paper 11-10 - ]

Deze Working Paper heeft betrekking op de ecologische voetafdruk en de biocapaciteit, twee samenvattende indicatoren die uitgaan van de druk van de menselijke activiteit op de natuurlijke hulpbronnen en van het milieukapitaal. Het Federaal Planbureau verwezenlijkte deze studie in het kader van een samenwerkingsverband met het Global Footprint Network (GFN) dat tot stand kwam dankzij Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling (2004-2007). De samenwerking houdt verband met een testfase voor de berekeningsmethode van de ecologische voetafdruk en de biocapaciteit, alsook voor het potentieel van de twee indices om een strategie van duurzame ontwikkeling te ondersteunen.


  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords


Please do not visit, its a trap for bots