Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Decentralisatie

Niveau de décentralisation de la négociation et structure des salaires (Working Paper 03-11)

Degressieviteit jongerenlonen

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Delokalisatie

Downstream Offshoring and Firm-level - Employment Evidence for Belgian Manufacturing Firms (Working Paper 16-13)

Is offshoring driven by air emissions? Testing the pollution haven effect for imports of intermediates (Working Paper 12-13)

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Demografie

Peri-urbanisatie en Transport: alternatieve demografische scenarios voor het PLANET-model (Working Paper 06-23)

De vruchtbaarheid modelleren voor de nationale bevolkingsprojecties – Het geval van België (Working Paper 03-20)

Multiregional Population Projection Model at the EU level (Working Paper 07-18)

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model) (Working Paper 09-14)

Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten (EFPOP1360)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Determinanten van de vraag naar auto's

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Diensten en O&O

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Discrete keuzemodellen

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Doelmatigheid

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Dubbel dividend

Hausse de la fiscalité sur l’énergie et baisse d’autres formes de prélèvement : résultats macroéconomiques (Working Paper 11-09)

Duuranalyse

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Duurzame ontwikkeling

De SDG’s tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024 (REP_TFD02024_13017)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2024 (OPREP202401)

Opvolgingsindicatoren van de Sustainable development goals - Synthese van het maatschappelijk debat (SDG_12872)

Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021 (Working Paper 04-23)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 (Sustainable development Report 2022)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies (Working Paper 08-19)

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO (Working Paper 03-18)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

De mondiale duurzameontwikkelingsdoelstellingen concretiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 (Sustainable development Report 2017)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Biocapacité et empreinte écologique des modes de vie : des indicateurs pour la politique de développement durable ? (Working Paper 11-10)

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Please do not visit, its a trap for bots