Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (90)

2009

 • Le système d’innovation en Wallonie 10/02/2009

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waals innovatiesysteem in 2008. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, human resources, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met de resultaten van innovatiesystemen van andere landen en Europese regio’s die werden gekozen voor hun sociaaleconomische verwantschap met het Waals Gewest. De analyse van het Waals innovatiesysteem vestigt de aandacht op een probleem dat vooral verband houdt met het vermogen om de inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie om te zetten in voldoende economische resultaten voor het Gewest.

  Working Papers - Working Paper 02-09  Publication(fr),

2008

 • Growth and Productivity in Belgium 29/09/2008

  Dit rapport geeft een overzicht van de voornaamste motoren van de economische groei en van de productiviteitsontwikkeling in België. Deze analyse maakt een vergelijking met de Europese Unie en de Verenigde Staten met behulp van een homogene databank die de periode 1970-2005 beslaat. De methode van de groeiboekhouding maakt het mogelijk de groei van de toevoegde waarde en de arbeidsproductiviteit te verklaren voor de totale economie, de verwerkende nijverheid en de marktdiensten. Deze opsplitsing verschilt van de vorige studies omdat er gebruikt wordt gemaakt van de dienstenstromen van het kapitaal veeleer dan van de kapitaalvoorraad en van de dienstenstromen van de arbeid veeleer dan van het aantal gewerkte uren om de bijdrage van die productiefactoren tot de groei van de toegevoegde waarde en de arbeidsproductiviteit te meten. Dit rapport geeft ook de bijdragen van de voornaamste industrietakken tot de groei van de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de productiviteit.

  Working Papers - Working Paper 17-08  Publication(en),

 • Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium 29/06/2008

  Deze Working Paper onderzoekt, in samenwerking met een panel van vertegenwoordigers uit 20 Belgische marktsectoren over de periode 1987-2005, het verband tussen de groei van de multifactorproductiviteit (MFP) en drie bepalende factoren die in de economische literatuur aan bod komen: de R&D-inspanningen van de ondernemingen, de scholing van de arbeidskrachten en de verspreiding van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze analyse komt tot stand in het kader van het door Aghion en Howitt ontwikkelde model dat de evolutie van de MFP koppelt aan de afstand van de sector tot de mondiale technologische grens.

  Working Papers - Working Paper 11-08  Publication(en), Publication(fr),

2007

 • Market services labour productivity growth in three small European countries: Austria, Belgium and the Netherlands 05/11/2007

  In order to improve our understanding of the divergent evolutions that recently emerged between European countries in terms of labour productivity, this paper compares the labour productivity growth of three small open European countries: Austria, Belgium and the Netherlands. The analysis focuses on market services as they are the most important single factor that is responsible for the divergences. The comparison shows that, while Austria and Belgium recorded a decrease in their productivity growth between 1995 and 2004, the Netherlands followed the American pattern and has recorded an increase in their growth rate since 1995. The decomposition of labour productivity growth makes it possible to underline the important role played by total factor productivity (TFP) in the Dutch upsurge in productivity growth. The breakdown of the data by industry shows the importance of the Distribution sector in the Dutch performance. The growth of TFP observed in the Distribution sector is then linked to different potential determinants: ICT accumulation and use, labour qualifications, R&D and innovation and regulations.

  Working Papers - Working Paper 14-07  Publication(en),

 • Growth and Productivity in Belgium 16/03/2007

  The objective of this report is to provide an overview of the main drivers of economic growth and productivity evolution in Belgium between 1970 and 2004, based on a consistent data set. The growth accounting methodology is applied to explain value added and labour productivity growth for total economy, manufacturing and market services. This decomposition exercise diverges from what has been applied in Belgium up to now, as it uses capital services flows rather than capital stock to measure the contribution of capital factor to production growth. Contributions of the main industries to value added, employment and productivitygrowth are also estimated.

  Working Papers - Working Paper 05-07  Publication(en),

 • Supply and Use Tables for Belgium 1995-2002 : Methodology of Compilation 05/03/2007

  This paper presents the methodology for the compilation of a time series of supply and use tables for Belgium in current and constant prices for the period 1995-2002. These data have been produced at the Belgian Federal Planning Bureau within the framework of the EUKLEMS project and constitute an input for the project’s productivity database. The compilation of the time series was based on national accounts data and existing supply and use tables. The methodology consisted in splitting several industries and products, adapting existing data to the latest national accounts revisions, estimating missing tables as well as deflating current price supply and use tables.

  Working Papers - Working Paper 04-07  Publication(en),

 • Capital services and total factor productivity measurements : impact of various methodologies for Belgium 01/03/2007

  This Working Paper presents the different methodologies currently used to construct a volume index of capital services and analyzes the effects of methodological changes on capital services and total factor productivity estimates for Belgium over the period 1970-2004. The measurement of capital services is realized in two steps. First, productive capital stocks have to be estimated for each type of asset. Two methodologies are generally used: the geometric and the hyperbolic profile. Secondly, these stocks are aggregated, using the user costs of capital (exante or ex-post approach) as weights to derive an overall index. For the economy as a whole and the entire period, under an ex-post approach, the volume indices of capital services estimated with a hyperbolic age-efficiency profile grow at a higher rate than the indices estimated with a geometric profile. This general conclusion is, however, not observed in every sector. Under an ex-ante approach, the different volume indices are quite similar for the whole economy, even if the indices grow generally at a slightly higher rate in the case of a geometric pattern. A higher growth rate of the volume indices generates a higher capital contribution and, consequently, a lower TFP contribution. Over long periods of time, the different TFP estimates are relatively similar. Over shorter periods, the different methodologies generate more significant variations in the TFP contribution.

  Working Papers - Working Paper 03-07  Publication(en),

 • Kwalitatieve werkgelegenheidsdata voor België, een SAM-aanpak voor de periode 1999-2005 28/02/2007

  In deze paper wordt een methodologie beschreven om een aantal sociale gegevens (zowel administratieve als enquêtegegevens) te enten op de informatie uit de nationale rekeningen, ten einde een kwalitatief beeld te krijgen van de (ontwikkeling van de) werkgelegenheid. Meer bepaald wordt de binnenlandse werkgelegenheid opgesplitst naar persoonskenmerken (geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau) en jobkenmerken (statuut en arbeidsregime). Die opdeling gebeurt op een gedetailleerd bedrijfstakniveau en conform de nationale rekeningen voor de jaren 1999 tot 2005. De hier ontwikkelde methodologie en resultaten vormen een eerste stap in de richting van de creatie van een Social Accounting Matrix (SAM) voor België.

  Working Papers - Working Paper 02-07  Publication(nl),

2006

 • The Lisbon Strategy: structural policy in Europe and Belgium 18/12/2006

  The Lisbon Strategy has been launched by the European Council to promote long-term economic growth under the conditions of sufficient social and environmental protection. It builds on three pillars: the macroeconomic, the microeconomic and the labour market pillar. In this planning paper the microeconomic pillar and its implementation in Belgium is reviewed. The paper consists of four chapters, each covering a specific theme that concerns the microeconomic pillar.

  Artikels - Article 2006121801  

 • R&D Tax incentives in Belgium 06/10/2006

  In Belgium, as well as in other European countries, the use of R&D tax incentives has become more popular in recent years. It remains, however, important to evaluate the effectiveness of those new and existing measures.

  Artikels - Working Paper 06-06  

 • Economisch structuurbeleid: de Lissabonagenda 20/09/2006

  Het planning paper 101 “Economisch structuurbeleid: de Lissabonagenda » wil de micro-economische dimensie van de Lissabon strategie analyseren. Het is de bedoeling de theoretische grondslagen van die pijler te verduidelijken, evenals de ontwikkeling van de opvattingen bij de uitvoering van dit gedeelte van de strategie en van de noodzakelijke coördinatie met de twee andere pijlers van de strategie, en de resultaten, zowel op het niveau van de Unie als geheel als op het Belgische niveau. Daartoe wordt ook de herziene strategie van Lissabon besproken die werd goedgekeurd op de Europese Raad van Brussel in maart 2005 en de actie toespitst op een partnerschap voor groei en werkgelegenheid.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 101  Publication(fr), Publication(nl),

2005

 • Innovatie en O&O in de Belgische gewesten in een Europees perspectief 28/06/2005

  De working paper “Innovatie en o&o in de Belgische gewesten in een Europees perspectief” bestudeert zowel de rol van innovatie in de economische ontwikkeling als de verschillende componenten van het innovatiesysteem. Voor elk van de drie Belgische gewesten (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest) worden de sterke en minder sterke punten van de regionale innovatiesystemen nagegaan in een Europees perspectief.

  Working Papers - Working Paper 13-05  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • STU 01-05 : Special Topic - Why is Belgian productivity growth declining? 25/03/2005

  In 2004, economic growth in Belgium amounted to 2.7% (GDP at constant prices), which is higher than the euro area average due to the strength of Belgian domestic demand. The economic recovery, triggered by an improvement in the international business climate from mid-2003 onwards, resulted in quarter-on-quarter growth rates between 0.7% and 0.8%, but weakened to 0.4% in the last quarter of 2004.

  Economic growth should gain momentum during the course of this year, which is mainly due to the quarterly profile of exports. In fact, export growth should temporarily weaken during the first half of this year due to lower foreign demand growth and the appreciation of the euro during the last two quarters of 2004, which hampers competitiveness with respect to the other currency areas. Private con-sumption (+1.8%) should increase at a faster pace than purchasing power (+1.4%) for the third con-secutive year. Stimulated by the ongoing recovery of business profitability, low interest rates and gradually improving demand prospects, real business investment growth should strengthen to 3.3% this year. All in all, GDP growth at constant prices should reach 2.2% in 2005. Inflation should re-main rather stable at 2.0%.

  Employment should increase by 34,400 units this year, as compared to 28,600 in 2004. As the labour force should increase at about the same pace in 2005, the unemployment rate should stabilise this year. The employment rate should rise slightly from 61.8% in 2004 to 62.1% in 2005.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 01-05  Publication(en),

 • European R&D Strategy: impact and feasibility study for Belgium 14/03/2005

  Following the Lisbon strategy designed to transform the European economy into the most competitive and dynamic knowledge-based society, the Barcelona Summit quantified one of the available instruments to reach this ambitious objective by fixing the amount of resources which have to be devoted to r&d by 2010, at 3% of the European gdp.


  What could be the implications of the Barcelona objective in terms of the main economic variables for Belgium and the eu? What are the needs for human capital to reach this objective? How are these needs covered by the current trends in the supply of qualified labour in Belgium? These are the main questions analysed in the present working paper.

  Working Papers - Working Paper 03-05  Publication(en),

2004

 • Assessing the contribution of ICT to sectoral economic growth in Belgium : a growth accounting analysis (1991-2000) 25/02/2004

  The objective of this paper is to assess the impact of information and communications technology (ict) on economic performance at the sectoral level in Belgium over the period 1990-2000. The growth accounting approach used in the framework of the neoclassical growth theory for the study of the sources of economic growth will be adopted here in order to quantify the impact of ict use on output and labour productivity growth. Since annual data on ict capital stock are not readily available, we use data from a number of sources to construct this indicator at the sector level for Belgium over the period 1990-2000. Our findings should indicate (i) to which extent ict contributed to output and labour growth at the sectoral level in Belgium in the 1990s and (ii) whether industries making intensive use of ict performed better then non-intensive ict ones over the same period.

  Working Papers - Working Paper 07-04  Publication(en),

2003

 • Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact 25/06/2003

  Eén van de meest markante feiten van de economische evolutie in de jaren 90 is de divergentie in groei tussen industrielanden. Die divergentie is er de oorzaak van dat de de trend naar convergentie die tijdens de laatste decennia werd waargenomen, wordt omgebogen. Met name de Verenigde Staten kenden een langdurige periode van economische groei met banenschepping en zonder inflatiedruk, terwijl de economische groei in Europa tijdens dezelfde periode lager was en minder lang duurde. Binnen de mogelijke verklaringen voor dit fenomeen wordt vaak verwezen naar de sterk verschillende evolutie van de productiviteitswinst aan weerskanten van de Atlantische Oceaan.

  Andere publicaties - IT 01-2003  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • ICT Diffusion and Firm-level Performance : Case Studies For Belgium 21/06/2003

  In the empirical literature, the missing link between ict investments and increa-ses in firm performance is organisational change. This paper aims to assess the impact of ict at firm-level in Belgium, by means of case studies with 220 firms in four sectors: banking, machinery, printing/publishing and transport. The chosen sectors were ict-intensive in 1995, have enjoyed productivity growth during the 1995-2000 period and were probably ready for reorganisation at the time of the interviews.

  Working Papers - Working Paper 08-03  Publication(en),

 • De macro-economische impact van ICT : economische trendgroei,conjunctuurcyclus en NAIRU 03/03/2003

  Despite the major corrections of technology stock prices over the past two years, which signalled the end of the ict hype of the late 1990s, there remains a large consensus that the economic importance of ict for firms and households only stands to increase. In order to clarify the linkages through which ict can affect economic activity, this paper discusses the possible impact of ict on three important measures of macroeconomic activity: long-run economic growth, cyclical growth and the nairu. The channels linking technical progress and economic activity are outlined and applied to ict. The discussion is largely theoretical but is illustrated with available results for Belgium.

  Working Papers - Working Paper 02-03  Publicatie(nl),

First page Previous page  3 van 4  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots