Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (190)

2022

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2020 30/03/2022

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voert het Federaal Planbureau een raming uit van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve lasten voor het jaar 2020.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 118  Publication(fr), Publicatie(nl),

2019

 • Twintig jaar beleid rond houdbare Belgische overheidsfinanciën - Van een strategie gericht op de voorfinanciering van vergrijzingskosten naar een beleid van hervormingen van het socio-economisch model 28/02/2019

  Het Zilverfonds dat in 2001 is opgericht als instrument om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te verzekeren werd in 2016 afgeschaft. De afschaffing ervan symboliseert de overgang van een voorfinancieringsstrategie van de vergrijzingskosten, die in het begin van de jaren 2000 domi-nant was, naar een strategie die hoofdzakelijk gestoeld is op hervormingen van het socio-economische model, die opgestart is na de grote crisis en de afgelopen jaren is versterkt. Deze Planning Paper be-schrijft de economische en institutionele factoren die aan de basis liggen van deze heroriëntering van het houdbaarheidsbeleid, alsook de rol van de verschillende actoren: uiteraard de regeringen, maar ook de Hoge Raad van Financiën, de Europese autoriteiten en het Federaal Planbureau, dat de afgelopen 25 jaar analyses en ramingen op lange termijn heeft gemaakt die het gevoerde beleid hebben weerspiegeld en vormgegeven.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 117  Publication(fr), Publicatie(nl),

2018

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 22/03/2018

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voert het Federaal Planbureau om de twee jaar een raming uit van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve lasten voor het jaar 2016.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 116  Publication(fr), Publicatie(nl),

2016

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 29/02/2016

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voert het Federaal Planbureau om de twee jaar een raming uit van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Deze achtste enquête volgt dezelfde methodologie als de vorige zeven enquêtes die peilden naar de administratieve lasten voor de jaren 2000 tot 2012. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de zelfstandigen en de ondernemingen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve lasten voor het jaar 2014. Het heeft als doel de kwantitatieve en kwalitatieve trends te beschrijven, zonder de oorzaken ervan na te gaan. Dit rapport geeft dus geen enkele verklaring van de perceptie van de administratieve lasten bij de ondernemingen en de zelfstandigen.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 115  Publication(fr), Publicatie(nl),

2015

2014

 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 20/02/2014

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, houdt het Federaal Planbureau elke twee jaren een enquête om de kosten te ramen van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Deze zevende enquête volgt dezelfde methodologie als de vorige enquêtes die peilden naar de administratieve lasten voor de jaren 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 en 2010. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de zelfstandigen en de ondernemingen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve lasten voor het jaar 2012. Het heeft als doel de kwantitatieve en kwalitatieve trends te beschrijven, zonder de oorzaken ervan na te gaan. Deze studie geeft dus geen verklaringen voor de perceptie van de administratieve lasten bij de ondernemingen en de zelfstandigen.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 114  Publication(fr), Publicatie(nl),

2013

 • Langetermijnvisies - Begrippen en toepassing op duurzame ontwikkeling 30/05/2013

  Deze Planning Paper is een antwoord op de behoefte aan informatie over het begrip langetermijnvisie (LTV) inzake duurzame ontwikkeling. Hij presenteert de basisbegrippen en bepaalde recente of lopende toepassingen op verscheidene beleidsniveaus. In dat kader situeert hij de in 2010 ingevoerde verplichting in de wet over de Belgische federale strategie inzake duurzame ontwikkeling om een LTV aan te nemen die de uitwerking van de federale plannen en rapporten moet sturen. Deze Planning Paper beschrijft ook de bijdragen van verscheidene instellingen en belanghebbenden aan de uitwerking van die LTV die in 2013 werd goedgekeurd. Ten slotte presenteert hij de doelstellingen tegen 2050 en de indicatoren van die LTV en trekt hij besluiten uit dat federale proces.

  Afgesloten reeksen - Planning paper 113  Publication(fr), Publicatie(nl),

2012

 • Short Term Update 04-12 : Special Topic - Long-term care organisation at the regional level: similar systems, different futures? 04/12/2012

  Headlines Belgian Economy

  The FPB’s latest forecast dates from September and predicted, conditional on our traditional assumption of unchanged budgetary policy, a GDP growth rate of -0.1% in 2012 and 0.7% in 2013 for the Belgian economy. This forecast was established against a background of euro area GDP growth amounting to -0.5% and 0.3% for those years respectively.

  The Belgian GDP flash estimate matched our forecast of zero qoq GDP growth in 2012Q3, and recent forecasts of the European Commission (October) and the OECD (November) were in line with the FPB forecast. National as well as international leading indicators (such as the Ifo, PMI, and the NBB business cycle indicators) are tentatively stabilising, implying that a modest recovery for the euro area as a whole and for Belgium in the course of 2013 remains plausible.

  We have not yet estimated the economic impact of the Belgian government’s decisions taken in November (which are summarised in the “policy measures” section on page 21), but expect it to be quite small. The federal government’s effort to reduce the budget deficit to 2.15% of GDP in 2013 focuses on measures of which the impact on economic activity should be limited.
  Important risks to the international scenario still remain. These encompass a new intensification of the European sovereign debt crisis, the possibility that the US economy will fall back into recession if the fiscal cliff materialises, and a surge in oil prices because of turmoil in the Middle East. Finally, additional fiscal consolidation efforts in the euro area could have adverse effects on short-term aggregate demand as there is evidence that fiscal multipliers are currently higher than in normal economic conditions.

  Our next short-term forecast will be published in February 2013.

  STU 04-12 was finalised on 4 December 2012.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 04-12  Publication(en),

 • Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes 26/11/2012

  Het Federaal Planbureau heeft in mei 2012 een tussentijds rapport over het concurrentievermogen van België opgesteld als antwoord op een verzoek van de Eerste Minister in het kader van de eerste fase van de opmaak van het relanceplan. Dit rapport maakte de balans op van het concurrentievermogen van België en informeerde de regering over de situatie van België ten opzichte van de drie buurlanden. De analyses werden voortgezet om de determinanten van het concurrentievermogen te achterhalen en bijgevolg ook de belangrijkste toekomstige uitdagingen om het concurrentievermogen te verbeteren. De huidige publicatie, die op 26 oktober 2012 werd afgerond, geeft een overzicht van die analyses. Ze werd meegedeeld aan de Eerste Minister en de minister van Economie als technische ondersteuning voor de tweede fase van het relanceplan in het kader van de opmaak van de begroting 2013.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 112  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • De Belgische milieurekeningen - Milieu-economische rekeningen 1990-2008 11/09/2012

  De Europese Verordening (EU) nr. 691/2011 houdt voor alle Europese lidstaten de verplichting in om vanaf 2013 jaarlijks drie milieu-economische rekeningen aan Eurostat over te maken. Het gaat om de luchtemissierekeningen (AEA), de milieubelastingsrekeningen (ETEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA). Dankzij door Eurostat gecofinancierde pilootprojecten heeft het Federaal Planbureau tijdens het voorbije decennium een zekere expertise kunnen opbouwen in de constructie en de analyse van de AEA en de ETEA. Verder werden eveneens de nauw met de AEA samenhangende energieverbruiksrekeningen en de rekeningen voor de milieubeschermende uitgaven (EPEA) opgesteld voor België. Het zijn de resultaten van deze vier milieurekeningen die hier besproken worden. Voor de EW-MFA zijn nog geen resultaten beschikbaar.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 111  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Short Term Update 02-12 : Special Topic - Dealing with uncertainty in macroeconomic forecasting 01/06/2012

  The new economic outlook for Belgium for the period 2012-2017 is based on a context of budget consolidation and weak economic growth for Europe. After a year 2012 marked by a mild recession, the euro area should gradually recover the path of growth. However, this growth would be modest and mixed according to country. The main risk factor for these growth forecasts lies in the sovereign debt crisis and the evolution of the financial sector in the euro area.

  Despite this unfavourable context, the Belgium economy should avoid a recession in 2012 and register GDP growth equal to 1.4% in 2013. From 2014 onwards, Belgian economic growth should become more dynamic, without exceeding 2%. Export growth should amount to 3.7% on average on an annual basis over the period 2014-2017, which means that the loss of market share should persist (1.3 percentage points per year). Over the same period, domestic demand should have an annual growth rate of 1.6%, causing GDP to increase by 1.9% on average per year.

  Belgian inflation should exceed largely 2% in 2012, owing to a new rise in energy prices, the depreciation of the euro against the dollar, and increases in indirect taxes, but should fall below 2% in 2013, notably thanks to lower oil prices. In the context of a moderate rise in international energy prices, Belgian inflation should stabilize at 1.8% on average during the period 2014-2017.

  Total domestic employment should increase by 8 000 units this year and by 14 000 units next year. From 2014 onwards, total employment is expected to increase by 188 000 jobs over the period 2014-2017. The number of unemployed persons (broad administrative concept) should rise between 2012 and 2014 (+ 64 000 units). Over the following years, employment should grow more strongly, while the labour force continues to expand, partially due to the pension reform. As a result, the decrease in unemployment should remain limited to 33 000 units during the period 2015-2017. Finally, as measured by the Eurostat definition, which allows for international comparisons, the unemployment rate should amount to 7.3% in 2013, compared to 7.2% in 2011.

  Driven by the federal government's consolidation measures and the federate bodies' ongoing budgetary consolidation, the general government's deficit should shrink to 2.6% of GDP this year (compared to 3.7% in 2011) and thus meet the objective of the Stability Programme. Without additional measures, the general government's deficit should again increase to 2.8% of GDP in 2013. In the medium term, the deficit should shrink slightly to attain 2.5% of GDP in 2017. To reach a balanced budget in 2015 (as planned by the Stability Programme), additional measures amounting to EUR 11 billion are thus necessary.

  STU 2-12 was finalised on 1 June 2012.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 02-12  Publication(en),

 • Short Term Update 01-12 : Special Topic - Decomposition analysis of changes in CO2 emissions by the Belgian industries 16/03/2012

  Headlines Belgian economy

  Since the start of 2012, tensions in money and bond markets have receded somewhat in most euro countries. Together with the recent uptick in most confidence indicators, this is expected to lead to a bottoming out of European GDP. Assuming the sovereign debt crisis does not intensify again, economic activity should gradually pick up in the second half of the year. Nonetheless, on a yearly basis, this implies negative euro area GDP growth of -0.3%, which is a substantial downward revision as compared to our September forecasts (1.2%). This scenario remains highly uncertain, with renewed turmoil in financial markets as the main risk.

  Belgian economic growth amounted to 1.9% in 2011, although economic activity fell slightly during the second semester. In 2012, quarterly growth should remain very modest against the background of a gradual pick-up in the European business cycle and of the austerity measures already taken by the Belgian government. Economic activity ought to stabilize in 2012Q1, followed by a slight export-led upturn (up to qoq growth of 0.2% in 2012Q4). Economic growth should remain limited to 0.1% on a yearly basis.

  Due to the lack of dynamism in the business cycle, job creation has stagnated since mid-2011 and should only slightly recover in the course of this year, leading to an average annual increase of 6 400 units in 2012. As a result, the harmonised unemployment rate (Eurostat definition) should rise from 7.2% in 2011 to 7.5% in 2012.

  Our most recent inflation forecasts were finalised at the end of February. Belgian inflation, as measured by the yoy growth rate of the national consumer price index, should amount to 3.0% on average this year. This upward revision (compared to our 2.7% forecast at the end of January) is largely due to price increases for energy products as a result of higher oil prices.

  STU 1-12 was finalised on 16 March 2012.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 01-12  Publication(en),

 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 28/02/2012

  Sinds 2001, heeft het Federaal Planbureau, op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, om de twee jaar een enquête gehouden om de kosten te ramen van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Die techniek is dezelfde als die in de vorige enquêtes die peilden naar de administratieve lasten voor het jaar 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de zelfstandigen en de ondernemingen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve kosten voor het jaar 2010. Dit rapport heeft als doel de kwantitatieve en kwalitatieve tendenzen te beschrijven, zonder de oorzaken ervan na te gaan. Dit rapport geeft dus geen enkele verklaring van de perceptie van de administratieve lasten bij de ondernemingen en de zelfstandigen.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 110  Publication(fr), Publicatie(nl),

2011

 • Short Term Update 04-11 : Special Topic - Relative performance of Belgian GDP since the onset of the financial crisis 16/12/2011

  Headlines Belgian economy

  The European Union set up the Europe 2020 Strategy as the successor to the Lisbon Strategy to monitor and stimulate structural reform by the Member States. In the first semester of each year (the so-called European Semester), the Member States compile their Stability & Convergence and National Reform Programmes. At the turn of the semester the European Council develops policy recommendations to be implemented, preferably during the second semester. Sound performance on structural issues lays a foundation for healthy potential growth around which the business cycle oscillates.

  Following the calendar of this renewed strategy, the Federal Planning Bureau decided to move the structural performance update – traditionally published in December - to the March issue and adapt the calendar of the business-cycle updates accordingly. The present December issue is, however, a one-off issue exclusively devoted to the system of innovation. Innovation has been recognised in the Europe 2020 strategy as the first of seven ‘flagships’ that should secure smart, sustainable, and inclusive growth. Innovation should have a positive impact on productivity growth and hence encourage potential GDP growth and employment. Measured in terms of R&D, not more than a few Member States achieve an innovation effort that is comparable to that of the other advanced economies of the world.

  The system of innovation is an assembly of six interlinked dimensions: knowledge development by R&D; human resources; valorisation of R&D, e.g. through patents; innovation absorption capacity within and among enterprises; entrepreneurship; and financing. A good performance on each of the six is needed for a system to perform optimally. This December issue monitors the performance of Belgium on each of the dimensions. Other EU countries, the USA, and Japan serve as a benchmark. The performance seems to be mixed, so efforts are still needed to drive further improvement of the Belgian innovation system as a condition for growth and jobs.

  STU 04-11 was finalised on 16 December 2011.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 04-11  Publication(en),

 • Short Term Update 03-11 : Special Topic - Product market competition: Belgium compared to other EU members 19/10/2011

  Headlines Belgian economy

  Euro area economic growth slowed down substantially in 2011Q2 (0.2%), after a vigorous 0.8% in 2011Q1. The economic slack is expected to continue during the rest of this year due to the weakening in world trade growth and a major decline in consumer and business confidence. Under the assumption that financial market tensions, which are driven by worries about Europe’s sovereign debt, recede towards the end of this year (i.e., if European monetary and fiscal policy makers can restore calm), quarterly GDP growth should accelerate gradually in the course of next year. However, even then, euro area growth should not exceed 1.2% for 2012 as a whole. However, if the turmoil in financial markets persists or worsens, households and businesses could further reduce their spending and European banks could face (additional) losses on their holdings of sovereign debt. This would endanger any economic recovery.


  The global economic slowdown should have a significant impact on Belgian GDP growth in the second half of this year (0.2% per quarter on average). In our baseline scenario, quarterly growth should gradually recover in the course of next year. On a yearly basis, however, this would lead to a deceleration in GDP growth from 2.4% in 2011 to 1.6% in 2012.

  Domestic employment rose sharply between 2010Q1 and 2011Q1. In the second half of this year and in the course of 2012, far fewer jobs are expected to be created, owing to the economic slowdown. Backed by a favourable starting point, employment should still increase by 54 200 units on average in 2011. In 2012, net job creation should remain limited to around 30 000 units. The number of unemployed should still decrease by 23 600 units this year, but rise by 9 500 units next year. As a result, the unemployment rate (Eurostat definition) should rise from 7.3% in 2011 to 7.4% in 2012.

  Our most recent inflation forecasts were finalised at the end of September. Belgian inflation, as measured by the yoy growth rate of the national consumer price index, should accelerate to 3.4% on average this year (compared to 2.2% in 2010), mainly as a result of higher crude oil prices. According to futures market quotations, oil prices should remain below their peak levels of April 2011. This should bring consumer price inflation down to 1.8% on average in 2012.

  STU 3-11 was finalised on 29 September 2011.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 03-11  Publication(en),

First page Previous page 1 van 8  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots