Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De Belgische milieurekeningen - Milieu-economische rekeningen 1990-2008 [ Planning Paper 111 - ]

De Europese Verordening (EU) nr. 691/2011 houdt voor alle Europese lidstaten de verplichting in om vanaf 2013 jaarlijks drie milieu-economische rekeningen aan Eurostat over te maken. Het gaat om de luchtemissierekeningen (AEA), de milieubelastingsrekeningen (ETEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA). Dankzij door Eurostat gecofinancierde pilootprojecten heeft het Federaal Planbureau tijdens het voorbije decennium een zekere expertise kunnen opbouwen in de constructie en de analyse van de AEA en de ETEA. Verder werden eveneens de nauw met de AEA samenhangende energieverbruiksrekeningen en de rekeningen voor de milieubeschermende uitgaven (EPEA) opgesteld voor België. Het zijn de resultaten van deze vier milieurekeningen die hier besproken worden. Voor de EW-MFA zijn nog geen resultaten beschikbaar.

  Auteurs

Lies Janssen (A),
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Afgesloten reeksen

In de Planning Papers werden afgeronde studies over thema's van ruimer belang gepresenteerd. De reeks is gesloten sinds 2022.
De Short Term Update (STU) was een driemaandelijkse nieuwsbrief met een actueel overzicht van de Belgische economie en de lopende studies van het FPB.  De reeks is gesloten sinds 2015.

De AEA en de energieverbruiksrekeningen bevatten gegevens over fysieke stromen voor de periode 1990-2008. De AEA tonen de emissies van luchtvervuilende stoffen in ton. Het energieverbruik wordt weergegeven in Terajoule. De EPEA en de ETEA zijn monetaire milieu-economische rekeningen voor de periode 1997-2007/2008. De ETEA geven een overzicht van belastingen geheven op elke belastingsbasis waarvan een negatieve impact op het milieu bewezen is. De EPEA tonen de uitgaven voor de bescherming van het milieu.

Milieu-economische rekeningen worden opgesteld volgens dezelfde principes als de nationale rekeningen, wat onder meer inhoudt dat ze aan het residentieprincipe voldoen. Bovendien gebruiken milieu-economische rekeningen ook dezelfde classificaties als de nationale rekeningen. Daardoor is het mogelijk om de milieugegevens op consistente wijze te combineren met economische gegevens.

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots