Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideMacro-economie en monetaire economieAlgemeenMeasurement and Data on National Income and Product Accounts and Wealth; Environmental Accounts [E01]

 

 • Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) [22/12/2023]

  De aanvullende tabel 29 van het Eurostat transmissie programma heeft betrekking op de wettelijke en aanvullende pensioenstelsels van de sociale verzekering in België. Het FPB is belast met het samenstellen van de kolommen G en H, waarin de tot op heden opgebouwde pensioenaanspraken / -verplichtingen in de wettelijke pensioenregelingen zijn opgenomen, die de contante waarde vertegenwoordigen van de opgebouwde toekomstige ouderdoms- en overlevingspensioenen van huidige en toekomstige ontvangers.

  REP_T29_12928
   
 • Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) [16/02/2021]

  De aanvullende tabel 29 van het Eurostat transmissie programma heeft betrekking op de wettelijke en aanvullende pensioenstelsels van de sociale verzekering in België. Het FPB is belast met het samenstellen van de kolommen G en H, waarin de tot op heden opgebouwde pensioenaanspraken / -verplichtingen in de wettelijke pensioenregelingen zijn opgenomen, die de contante waarde vertegenwoordigen van de opgebouwde toekomstige ouderdoms- en overlevingspensioenen van huidige en toekomstige ontvangers.

  Deze versie van het rapport van januari 2021 is een actualisering van de versie die oorspronkelijk in december 2020 is gepubliceerd op de website van het FPB. Nieuwe ramingen zijn opgesteld met de hypothese van een vaste discontovoet van 2 % voor het referentiescenario en 1 en 3 % voor de gevoeligheidsanalyse.

  REP_12213
   
 • Table 29 - First pillar pensions in Belgium (Grant report) [31/10/2017]

  De aanvullende tabel 29 ‘Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering’ van het Eurostat transmissie programma heeft betrekking op de wettelijke en de aanvullende pensioenstelsels van de sociale verzekering in België. In een working paper die gepubliceerd werd in mei 2017 presenteerde het Federaal Planbureau een eerste methode om te kolommen van de tabel in te vullen die betrekking hebben op de wettelijke pensioenstelsels. Volgend op deze publicatie en de datatransmissie naar Eurostat midden 2017 werd beslist het model aan te passen en de PBO-methode in te voeren in de projectie van de pensioenen. Bovendien bevatte het eerste model een fout in de programmering wat tot een overschatting van de verworven rechten leidde. Deze fout werd gecorrigeerd en bijgevolg zijn de verworven pensioenrechten nu lager dan wat in de working paper werd gepresenteerd.

  REP_11311
   
 • Accrued-to-date pension entitlements in Belgium [31/05/2017]

  De aanvullende tabel 29 ‘Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering’ voor België zal voor de eerste keer in 2017 worden gepubliceerd. Die tabel heeft betrekking op de pensioenstelsels in de sociale verzekering: wettelijke en bedrijfspensioenen, of die al dan niet gefinancierd zijn. Tabel 29 toont de verworven pensioenrechten. Dat zijn de actuele waarden van de pensioenen van de gepensioneerden en het deel van de pensioenrechten dat de toekomstige begunstigden al hebben opgebouwd. Daardoor drukken verworven pensioenverplichtingen geen schuld van de overheid uit en zijn ze geen indicator van de budgettaire of financiële houdbaarheid van de pensioenregelingen en zijn ze alleen geschikt om gebruikt te worden in de nationale rekeningen. Verworven pensioenverplichtingen mogen enkel geïnterpreteerd worden als een activa van de huishoudens in termen van de nationale rekeningen. De Ageing Working Group of de Belgische Studiecommissie voor de vergrijzing evalueren de houdbaarheid van de pensioenstelsels in hun respectievelijke rapporten.

  Working Paper 06-17
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots