Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium [ Working Paper 06-17 - ]

De aanvullende tabel 29 ‘Verworven pensioenrechten in de sociale verzekering’ voor België zal voor de eerste keer in 2017 worden gepubliceerd. Die tabel heeft betrekking op de pensioenstelsels in de sociale verzekering: wettelijke en bedrijfspensioenen, of die al dan niet gefinancierd zijn. Tabel 29 toont de verworven pensioenrechten. Dat zijn de actuele waarden van de pensioenen van de gepensioneerden en het deel van de pensioenrechten dat de toekomstige begunstigden al hebben opgebouwd. Daardoor drukken verworven pensioenverplichtingen geen schuld van de overheid uit en zijn ze geen indicator van de budgettaire of financiële houdbaarheid van de pensioenregelingen en zijn ze alleen geschikt om gebruikt te worden in de nationale rekeningen. Verworven pensioenverplichtingen mogen enkel geïnterpreteerd worden als een activa van de huishoudens in termen van de nationale rekeningen. De Ageing Working Group of de Belgische Studiecommissie voor de vergrijzing evalueren de houdbaarheid van de pensioenstelsels in hun respectievelijke rapporten.

  Auteurs

Yves Brys (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Bij het opmaken van de definitieve cijfers voor Tabel 29 en het bijhorende rapport, werd een technisch probleem ontdekt in de informaticaprocessen waarmee de cijfers werden berekend. Door dit technisch probleem werden in de voorlopige cijfers (gepubliceerd in de working paper Accrued-to-date pension entitlements in Belgium) gedeeltelijk pensioenrechten in rekening gebracht die worden opgebouwd met carrièrejaren na 2015, wat niet consistent is met de notie van Accrued-to-Date Liabilities.

Voor de gecorrigeerde cijfers op basis van de ADL-methode wordt verwezen naar het rapport Table 29 First pillar pensions in Belgium van het Federaal Planbureau.

 

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots