Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

JEL-classificatie

 JEL GuideEconomische ontwikkeling, technologische veranderingen en groeiTechnologische veranderingInnovation and Invention: Processes and Incentives [O31]

 

 • Le système d’innovation en Wallonie [28/02/2012]

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waalse innovatiesysteem in 2010. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, menselijke hulpmiddelen, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met die van andere Europese landen en regio’s met een vergelijkbaar industrieel erfgoed. De analyse van het Waals innovatiesysteem benadrukt de goede resultaten wat betreft het vrijmaken van financiële hulpmiddelen voor O&O, maar tevens een mogelijk probleem m.b.t. de beschikbare menselijke hulpmiddelen voor O&O. De instandhouding van een toereikende competentiestroom door nieuw afgestudeerde wetenschappers en ingenieurs en door het principe van levenslang leren blijft de voornaamste uitdaging voor de komende jaren.

  Working Paper 04-12
   
 • Le système d’innovation en Wallonie [22/02/2010]

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waals innovatiesysteem in 2009. Deze publicatie is het resultaat van een overeenkomst die reeds jaren geleden werd gesloten tussen het Federaal Planbureau en l’Administration wallonne de la recherche. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, human resources, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met de resultaten van de innovatiesystemen van andere landen en Europese regio’s met een vergelijkbaar industrieel erfgoed als dat van Wallonië.

  Working Paper 01-10
   
 • Le système d’innovation en Wallonie [10/02/2009]

  Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waals innovatiesysteem in 2008. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, human resources, valorisatie van O&O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit. Die pijlers worden geëvalueerd door de resultaten van het Waals innovatiesysteem te vergelijken met de resultaten van innovatiesystemen van andere landen en Europese regio’s die werden gekozen voor hun sociaaleconomische verwantschap met het Waals Gewest. De analyse van het Waals innovatiesysteem vestigt de aandacht op een probleem dat vooral verband houdt met het vermogen om de inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie om te zetten in voldoende economische resultaten voor het Gewest.

  Working Paper 02-09
   
 • Le système d’innovation en Wallonie [10/03/2008]

  Working Paper 06-08
   
 • Le financement public de l’innovation : Etude comparative Finlande, Suède, Belgique / De overheidsfinanciering van innovatie: Vergelijkende studie van Finland, Zweden en België  [29/09/2006]

  This working paper analyses public financing in two countries that have already reached the Barcelona goal (R&D expenditure on GDP at least equal to 3%), Finland and Sweden, and compares it with the situation in Belgium. This comparison covers not only the quantitative aspects but also the organisational dimension of the public support for innovation.

  Working paper 09-06
   
 • Fiscale O&O-stimuli in België [20/07/2006]

  Working Paper 06-06
   
 • Innovatie en O&O in de Belgische gewesten in een Europees perspectief [28/06/2005]

  De working paper “Innovatie en o&o in de Belgische gewesten in een Europees perspectief” bestudeert zowel de rol van innovatie in de economische ontwikkeling als de verschillende componenten van het innovatiesysteem. Voor elk van de drie Belgische gewesten (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest) worden de sterke en minder sterke punten van de regionale innovatiesystemen nagegaan in een Europees perspectief.

  Working Paper 13-05
   
 • Production and diffusion of ICT in Belgium [15/01/2002]

  Working Paper 01-02
   
 • Financiering van innovatie met risicokapitaal : Een actualisering vanuit de Belgische optiek van het EU-benchmarking pilootproject [15/11/2000]

  Working Paper 09-00
   
 • De impact van innovatie op de groei van toegevoegde waarde en tewerkstelling - Een studie van de levenscyclus van innoverende en niet-innoverende ondernemingen in België [15/12/1998]

  Working Paper 09-98
   
Geen gegevens
Please do not visit, its a trap for bots