Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

O&O

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Tax incentives for business R&D in Belgium - Third evaluation (Working Paper 04-19)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Offshore outsourcing

Determinanten van internationale lokalisatie, met toepassing op de Agoriabranches (Working Paper 16-05)

Olieprijzen in de eurozone

The Macroeconomic Effects of an Oil Price Shock on the World Economy : A Simulation with the NIME Model (Working Paper 06-05)

Ondernemingsklimaat

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 (Planning paper 116)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

Onderwijs

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

Onderzoek en ontwikkeling

Lissabon 10 jaar later: de evolutie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België vergeleken met andere EU-landen (Working Paper 20-10)

Openbaar domein

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

Optimal taxation

De kosten van verkeerscongestie in België (Working Paper 09-19)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Output gap

Raming van de potentiële groei en de output gap voor België - Rapport voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (REP_12229)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Overheid

Structure et évolution de l’emploi public belge (Working Paper 19-10)

L’emploi public belge dans une perspective internationale (Working Paper 04-09)

OverheidsInkomsten en -uitgaven

Analyse des dépenses et recettes publiques de transport (Working Paper 20-08)

Overheidsinvesteringen

Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12401)

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Overheidsschuld

Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (REP_12769)

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Please do not visit, its a trap for bots