Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Car ownership

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

CO2

Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België (Working Paper 06-22)

Collectieve onderhandeling

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Composiete indicator

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 (OPREP202301)

Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (OPREP202201)

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Concentratie

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Concurrentie

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Competition and regulation, Belgium, 1997 to 2004 (Working Paper 03-10)

Concurrentievermogen

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Constant market shares analysis

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Consumptie, milieu-economische rekeningen

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2020 (REP_EPEA2022_12739)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2020 (REP_EGSS2022_12712)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2020 (REP_PEFA2022_12698)

Luchtemissierekeningen 2008-2020 (REP_AEA2022_12697)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2020 (REP_ETEA2022_12577)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2019 (REP_EGSS2021_12536)

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2019 (REP_EPEA2021_12539)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2019 (REP_EWMFA2021_12543)

Luchtemissierekeningen 2008-2019 (REP_AEA2021_12495)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 (REP_PEFA2021_12496)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019 (REP_ETEA2021_12488)

Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2018 (REP_EPEA2020_12249)

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie 2008-2018 (REP_EWMFA2020_12250)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2018 (REP_EGSS2020_12248)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2018 (REP_PEFA2020_12203)

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2018 (REP_ETEA2020_12201)

Luchtemissierekeningen 2008-2018 (REP_AEA2020_12202)

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2017 (REP_EGSS2019)

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies (Working Paper 08-19)

Luchtemissierekeningen 2008-2016 (REP_AEA2018_11767)

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO (Working Paper 03-18)

Consumptie-allocatiemodel

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Consumption-based Emission Accounting

Belgium’s Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table (Working Paper 10-17)

Cyclische component

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Please do not visit, its a trap for bots