Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Satellietrekeningen

Les comptes satellites des transports et les externalités (Working Paper 15-09)

SDG

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Sectorale analyses

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

Analyse van de horecasector in België (Working Paper 01-11)

Sectorstudie

Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? (Article 015)

The Belgian environment industry (1995-2005) (Working Paper 07-09)

Shared mobility

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Shift-share analyse

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

SILC

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

Simulation

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Sociale programma's

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale uitkeringen

Welvaartsbinding van sociale en bijstandsuitkeringen (Working Paper 04-11)

Welvaartsbinding van de sociale zekerheidsuitkeringen : een overzicht van de recente ontwikkelingen (Working Paper 08-08)

Sociale zekerheid

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

Spillovers

Estimation of inter-industry domestic and international R&D stocks for Belgium (Working Paper 10-11)

Sportevenementen

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Stabiliteitsprogramma

Economische vooruitzichten 2022-2027 van februari 2022 (Economic outlook 2022-2027 (Feb.))

Stability and Growth Pact

Economische vooruitzichten 2020-2025 – Versie van maart 2020 (Economic outlook 2020-2025 (March))

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Start-ups

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

Young Firms and Industry Dynamics in Belgium (Working Paper 06-16)

Sterftetabel

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Stochastische simulatie

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Structural change

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Structureel saldo

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Studieperioden

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Supplementary table

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Synthetische indicator

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Please do not visit, its a trap for bots