Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Energieverbruiksrekening (1990-2008) [EUA]

 Updates

13/09/2012

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008.

De energieverbruiksrekening toont het jaarlijkse verbruik door Belgische residenten, onafhankelijk van het grondgebied waar het verbruik plaatsvindt, van 17 energievectoren, uitgedrukt in TeraJoule, per bedrijfstak (NACE Rev.1.1 op 2 cijfers) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige) in de periode 1990-2008. De energievectoren die onderscheiden worden, zijn: steenkool, turf, bruinkool, cokes, hoogoven- en andere industriële gassen, hout, biomassa, afval, aardgas, zware stookolie, diesel, benzine, LPG, kerosine, overige petroleumproducten, elektriciteit, warmte. Verder wordt ook het verloop van de energie-intensiteit getoond, uitgedrukt als het energieverbruik per eenheid toegevoegde waarde voor de bedrijfstakken en per eenheid consumptieve bestedingen voor de huishoudens.

  Beschikbare gegevens


Please do not visit, its a trap for bots