Milieubelastingen volgens economische activiteit (1997-2008) [ETEA]

Updates

13/09/2012

Deze rekening toont de verdeling van 3 types milieubelastingen (energiebelastingen, transport­belastingen en pollutie/grondstofbelastingen) over de bedrijfstakken (NACE Rev.1.1), de huishoudens en de niet-residenten, voor de periode 1997-2008.


Please do not visit, its a trap for bots